søndag 9. mars 2014

STREET ART OR DECAY?

HALF TIMBERED BRICK

OLD FACTORY WALL

Ettersom elektrisk lys ble mer tilgjengelig og rimeligere, ble vindusåpningene overflødige og gjenmurt og pusset. Men pusskvaliteten var dårligere enn den opprinnelige, og absorberte mer fuktighet og ga grobunn for mosevekst - og falt delvis av.
Det det skal ikke mer til  for å gjøre en amatørfotograf glad.

As electric light became more accessible and less expensive, the window openings became obsolete and rebricked and plastered. But the plaster quality was inferior to the original, absorbed more moisture and provided fertile ground for moss growth - and partly fell off.
It is just adequate to make an amateur photographer happy.


2014.02.04. Frysja, Oslo.
59 55'32.48"N   10 45'12.86"E
Olympus OMD E M-1. Olympus M. Zuiko Digital 1/2,8 12-40mm.

torsdag 6. mars 2014

TWO FLATS

Det blå skumringslyset fremhever det varme lyset lyset i vinduene. Fra en leiegård i Waldemar Thranes gate i Oslo.

The blue light in the dawn enhances  the warm light in the windows. From a block in Waldemar Thranes gate in Oslo.

2014.02.04. Waldemar Thranes gate, Oslo.
59 55'40.18"N   10 44'57.14"E
Olympus OMD E M-1. Olympus M. Zuiko Digital 1/2,8 12-40mm.

torsdag 27. februar 2014

COLORFUL BOATSHED

Alle trevegger må males om de skal vare. Man tar det som er for hånden - som her. Og resultatet overgår enhver designers forslag.

All timberclad walls has to be painted to last. One takes the paint being at hand - as here. And the result exeeds any designers suggestion.

2014.02.16. Nesholmen, Spjelkavik, Ålesund kommune, Møre og Romsdal 
62 27'19.61"N 6 21'0.27"E
Olympus OMD E M-1. Zuiko Digital 2,8/ 50-200mm.

fredag 14. februar 2014

EARLY SPRING
Våren nærmer seg. I midten av februar er Lillevannet fremdeles dekket av solid is. Men ved elveosene er det åpendt vann. Toppendene er livilige og urolige med strittende hodefjær.

Spring is clorsing in. In the mid February The Little Lake is still covered with thick ice. But at the rivermouths there is open water. The tufted ducks are unquiet and agile and their head feathers are erected.

2014.02.14. Lillevannet, Spjelkavik, Ålesund kommune, Møre og Romsdal 
62°27'54.05"N 6°22'8.31"E
Olympus OMD E M-1. Zuiko Digital 2,8/ 50-200mm.

tirsdag 14. januar 2014

FARMHOUSE DOORGammel dør i gårdshus i et tun på på, Bjørke, som skriver seg fra midten av 1500-tallet.

An old farmhouse door in an outbuilding in a farmayard at Bjørke,  that dates from the middle of 1500.

2014.01.12. Bakketunet, Bjørke, Ørsta, Møre og Romsdal.
62° 6'25.02"N   6°33'51.36E
Olympus OMD E M-1. Olympus M. Zuiko Digital 1/2,8 12-40mm.