lørdag 28. november 2009

YTRE MARKEVEI
17. mai i Bergen, Ytre Markevei. Dette empiremiljøet i bydelen Nordnes er forblitt mer eller mindre uforandret i de rundt 200 år det har eksistert. Slik har det sett ut siden Carl Johan døde i 1844 og dagen kunne feires fritt.
Jeg savner kanskje den obligatoriske katten som ligger på trappen og maler i i solskinnet. Russedrakten er av forholdsvis ny dato. Men ellers er alt som før.

17. May in Bergen, Ytre Markevei street. This empire environment in the district of Nordnes have remained more or less unchanged in the 200 years it has existed. It has appeared like this since Carl Johan died in 1844 and the national day could be celebrated freely.I might miss the obligatory cat lying on the stairs and grind in the sunshine. Russ' red (graduation from high school) suit is relatively recent . But otherwise everything is as before.

2009.05.17. Bergen, Nordnes, Ytre markevei.
Lumix DMC LZ7

PATCHES OF PAINT


Hushjørne i en ellers forfallen gate lyser opp med sin gulfarge. Noen få strøk gjør dette til et upretensiøst lite kunstverk - utrykk for et solstreif av livsglede - en glad hilsen til forbipasserende, likesinnede.

A corner of a house in an otherwise dilapidated street lights up with its yellow color. A few brush strokes make this an unpretentious little work of art - an expression of a sunlight of joy  - a happy greeting to passers-by, peers.

2009.09.26.Dublin.
Olympus 510. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm

TILED ROOFS
Slottsområdet på høyden over Praha krones av Vituskatedralens tårn og spir. Et tårn som går direkte fra gotikk til barokk. Skifte til gul sandstein gjør overgangen enda mer påfallende.
De teglrøde takene oppover åssiden får det nesten til å se ut som om det hele bæres av krumbøyde, røde rygger.

The castle area of Prague on the height crowned by the tower and spire of the cathedral of St. Vitus . The tower goes straight from Gothic to Baroque. The shift to yellow sandstone makes the transition even more striking.The red brick roofs of the hillside will almost look as if the tower was carried by red, bent backs.

2008.10.09. Praha, Mala Strana.
Olympus 510. Zuiko digital 4,0/ 70-300mm

CREEPERS


"Bladgrønt" er et tøyelig begrep - her bare sparsomt med grønt, men duverden hvor mange flotte fargenyanser som finnes i disse villvinbladene fra grønt, via caput mortuum (brunfiolett) til gul oker.

"Green Leaves" is a flexible concept - here only sparingly in green, but it's amazing  how many beautiful colors that exist in these woodbine leaves, from green, through the caput mortuum (brown-purple) to yellow ochre.

2008.10.09. Praha, Mala Strana, Wallensteinhagen.
Olympus 510. Zuiko 2,8/ 12-60mm

fredag 27. november 2009

TAGGED WALL

Er tagging kunst?
I så fall: Hvorfor begynner ikke taggerne da først med å tagge sine egne boliger?
Her er en murveg som er malt, noe det mest fåfengte man kan foreta seg med murvegger. De suger alltid fukt fra ett eller annet sted, og når fukten vil ut, løfter den malingen med seg.
Men resultatet kan mange tilfeller overgå de dristigste forventninger. Og på toppen har en tagger "pisset" på reviret og skapt en flott kontrast mellom det flytende sorte og den avbrudte og opprevne bakgrunnen.

Is graffiti art? If so, why not do taggers start with their their own homes? Here is a painted concrete wall , which is the most futile treatment on concrete walls. They always suck moisture from somewhere, and when the moisture wanders out, it will lift the paint with it.But the result can often surpass the boldest expectations. And upon it a tagger has "pissed on the territory" and created a great contrast between the liquid and the black, and the interrupted and torn painted surface
.
2009.02.28. ved Måseskjæret, Sandviken i Bergen.
Olympus 510. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

CONTAINER; AGAIN


Ennå en container merket av bruken. Malingen er slitt og avskrapet, de eksponerte partiene ruster og gir flotte kontraster til restene av blåfargen fra storhetstiden da alt var nytt og flottere. Nå er det blitt gammelt og uendlig mye vakrere.
Forfall som raffinering og vekst. Er verden helt på hodet? Om så var, er det grunn til forsiktig optimisme.

Yet a container scarred by use. The paint is worn and scratced, the exposed sections rust and provides great contrast to the remains of the blue from the more glorious days when everything was new and nice. Now it's become old and infinitely more beautiful.Due as refining and growth. Is the world completely upside down? 
If so, there is reason for cautious optimism.

2009.02.28. Måseskjæret, Bergen.
Olympus 510. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

YELLOW CROSSPIDEREn mann ble spurt om han likte dyr. "Ja, særlig fårikål", svarte han. Liknende svar ville man neppe fått om spørsmålet hadde dreiet seg om edderkopper. Men man må vedgå at dette eksemplaret av gul korsedderkop, Araneus diadematus, er ganske flott.

A man was asked if he liked animals. "Yes, especially the mutton stew," he replied. Similar responses would be unlikely to receive if the question had been about spiders. But one must admit that this specimen of yellow European garden spider, araneus diadematus, is pretty great.

2006.09.12. Engesetdalen, Møre og Romsdal.
Canon Ixus 400

CONCRETE IN RED AND BLUE

Malt betonvegg. Dette forfallet av avflasset maling på en betongvegg er uendelig mye rikere enn det det velstelte og nymalte. Man kan finne perler av utilsiktede kunstverk over alt. Det er bare å se etter.

A painted concrete wall.. This decay of flaking paint on a concrete wall is infinitely richer than it being clean and freshly painted. One can find gems of unintentional art everywhere. 
If you look for.

2009.05.24. Spjelkavik, Ålesund.
Olympus 510. 3,5/ 14-42mm.

BRICK


Teglsten er et byggemateriale vi kjenner fra de eldste sivilisasjoner. i vår tid her hjemme, bla. langs kysten av Vestlandet var det mange teglverk. Leiren tok slutt på 1960-tallet og teglverkene i Norge ble fåtallige. På Vestlandet med mye slagregn, kom tegl i miskreditt og betongen tok over. Men som byggemateriale har det mange gode egenskaper og et fargespill med svimlende muligheter.

Brick stone is a building material we know from ancient civilizations. In our time in our country, including.  the coast of western Norway, there were many brickworks. The clay resources took an end in the 1960s and brick plants in Norway became few in number. On the west coast with a lot of driving rain, brick got a bad reputation and concrete took over. But as a building material it has many good features and a color play with staggering possibilities.

2009.07.15. Nes jernverk ved Tvedestrand.
Olympus 510. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

HAUKELISETER
Høyfjellet kjennetegnes av en ødslig åpenhet og lavmælte farger i grått,  grågrønt, gult, oker og grått. Det er noe betagende over de enkle fargehamoniene og de frie utsyn. Høyfjellsviddene var fra gammelt av riksveIen i trafikken over land. Fra de trange eller skogkledte dalførene kom man opp på de store viddene hvor man kunne velge retningen friere og få opp farten.
Her står de to buene og byr på ly og trygghet i det ugjestmilde landskapet. Så får vi overse at riksveien ligger bare 100 m unna og Haukeliseter Fjellstue med alle bekvemmeligheter ligger et lite steinkast til høyre for bildet.

The highlands are characterized by a bleak openness and subtle colors of gray, gray-green, yellow, ochre and gray. There is something breathtaking in the simple color harmonies and the open view. Mountain ranges were from the old times highways of the land traffic. From the narrow and wooded valleys, one entered the great plains where one could choose the direction freer and get a move on.
Here are two cabins providing shelter and security in the inhospitable landscape. So we ignore that the highway is only 100 m away and Haukeliseter Lodge with all amenities is situated a stone's throw to the right of the picture
.


2009.0712. Haukeli.
Olympus 510. Zuiko Digital 12-60mm.

LAGMANNSSTOVALagmannsstova på Aga i Ullensvang er bygget som byhus rundt 1250 av ridder og riksråd Sigurd Brynjulfson og er det eneste av sitt slag i Norge.
Se ellers:
http://kunsthistorie.com/fagwiki/Agatunet

The senior judge of the Court of Appeals lodge at the Aga farmyard in Ullensvang is built around 1250 as town houses by Knight and royal legal counsseler Sigurd Brynjulfson and is the only of its kind in Norway.See also:http://kunsthistorie.com/fagwiki/Agatunet


2009.07.12. Aga i Ullensvang, Sørfjorden, Hardanger.
Olympus E-510. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm. 

KLOSTERT 17
Fra første halvdel av 1700-tallet. Opprinnelig utmurt bindingsverk. I dag huser bygningen Hordaland Kunstnersenter, men har vært skolehus, stiftsarkiv for Bergen (1885), restaurert og overdratt Bildende kunstneres forening 1985. Inneholder utstillingslokaler og gjestatelier.
Bygget kneiser verdig på bratte Holbergsalmenningen på Klosteret. Den venetiansk røde fargen kler bygget usedvanlig godt og står flott mot den blågrå himmelen.

The building is from the first half of the 1700s. Originally brickwork in timberframes. Today the building houses Hordaland Art Center, but has also been schoolhouse, city archive of Bergen (1885), restored and transferred to Visual Artists Association 1985. Contains showrooms and residency.
The building rises dignified on the steep
Holbergs square in Bergen. The Venetian red suits the building exceptionally well and looks great against the gray sky.


2008.02.07. Bergen, Klosteret, Holbergsalmenningen.
Olympus 510. Zuiko Digital 2,8/ 11-22mm.

TRADITIONAL KITCHEN

Dette kjøkkenet er stort sett slik det ble innredet for over 100 år siden. Lyset flommer inn gjennom viduene, reflekteres i dype, hvite vinduskarmer og spres av hvite gardiner.

This kitchen is pretty much the way it was designed more than 100 years ago. Light flows in through Windows along one side, reflected in deep, white window frames and spread by white curtains.

2008.07.27. Borøy, Tvedstrand.
Olympus 510. Zuiko Digital 2,8/ 11-22mm

KIOSK
Kiosk eller festning? Ikke godt å si. Innehaversken ble i hvert fall meget krigersk da hun oppdaget kameraet.

Kiosk or fortress? Not good to say. The keeper was certainly very belligerent when she discovered the camera.

2008.03.28. Roma.
Olympus 510. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

BAKGÅRD


Et glimt inn i en bakgård kan by på overraskende inntrykk og farger, slik som denne. Her er skulptur og springvann erstattet av søppeldunk og moped. Men det har likevel sin identitet, sjarme og personlighet.

A glimpse into a backyard can offer surprising impressions and colors, such as this. Here are the sculpture and fountains replaced by a garbage bin and moped. But it still has its identity, charm and personality.

2007.11.18. Ålesund.
Olympus 510. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

CONTAINER

Containere håndteres hardt og blir snart merket av påkjenningene de utsettes for. Her har container nr 7 fått en patina av rust og slitt maling etter noen få år i tjeneste.

Containers are handled hard and will soon be marked by the strains they are exposed to. Here, container No. 7 has got a patina of rust and worn paint after a few years of service.

2009.05.24. Spjelkavik i Ålesund.
Olympus 510. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

PALACE IN ROME


Italienske palazzi med sine porter og sjalusdekkede vinduer kan virke dystre og lukkede fra utsiden . Men stikker man hodet inn i gårdsrummet tar alt seg annerledes ut, med skulptur, beplantning, springvann og brostein - for ikke å snakke om det svale, skyggefulle halvlyset som flyter ned i gårdsrommet.

Italian Palazzi with their doors and windows covered with slatted shutters may seem bleak and closed from the outside. But sticking your head into the yard it all looks different, with sculpture, plants, fountains and cobblestone - not to mention the cool, shady half-light that flows down into the courtyard.

2008.03.28.30. Roma.
Olympus 510. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

LOVE COUPLE


Et kjærestepar med fremtiden foran seg og med stø kurs inn i fortiden: Folkemuseet på Bygdøy.

The sweethearts with the future in front and a steady course into the past: The Norwegian Folk Museum at Bygdøy.

Se ellers:
http://kunsthistorie.com/fagwiki/Norsk_folkemuseum

2009.08.08. Oslo.
Olympus 510. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

PAPER LABEL
Vær og vind har tæret på en vanlig klistrelapp på en container. En dyktig kunstner skulle jammen slite for å oppnå tilsvarende farger og tekstur.

Wind and weather have taken their toll on a regular sticker on a container. A skilled artist would sure is hard to obtain a similar color and texture.

2009.05.24. Spjelkavik, Ålesund.
Olympus 510. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

torsdag 26. november 2009

SKRENAKKEN

Skrenakken er en einbølt, fraflyttet gård på kanten av en over firehundre meters avgrunn rett ned i fjorden tvers overfor Liabygda i Storfjorden . Tidligere var fjorden riksvegen, men da veien kom langs Storfjorden, ble gårdene på motsatt side liggende isolert og etterhvert forlatt. Den benyttes nå til sommersted med vedlikeholdsdrift.
Motivet var solbelyst, men da jeg skulle ta bilde, skyet det over. Jeg pakket kameraet ned igjen. Da kom det et flyktig solgløtt som akkurat belyste gården. Jeg fikk såvidt med meg dette, så mørknet det igjen. Hell i uhell.

Skrenakken is a soltary, roadless and abandoned farm on the edge of a more than four hundred feet straight abyss down into the fjord across Liabygda in Storfjorden. Previously, the fjord was the main road, but when the road came along the fjord, farms on the opposite side became isolated and eventually abandoned. It is now used as a summer resort with maintenance operations.The subject was sunlit, but when I would take pictures, it became overcast. So, I put the camera down in the bag. Then came brief sunshine that just lit courtyard. I just got it, then darkened it again. Good luck in the bad luck.

2002.09.11. Storfjorden, Møre og Romsdal.
Minolta DiMage 7i.

A LITTLE TOO HIGH?


Ikke så langt ned. Best å være forsiktig likevel.

Not too far down. Best to be careful anyway.

2009.05.04. Spjelkavik.
Olympus 510. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

NICER WEATHER IS COMING

Etter uværet klarnet det opp. De skiftende vær- og lysforhold på kysten kan by på mange fine inntrykk

After the storm it cleared up. The changing weather and lighting conditions on the coast offers many fine impressions.

2009.04.10. Mot Sandsøy i Møre og Romsdal.
Olympus 510. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

QUIET LUNCHTo venninner spiser lunsj i taus tosomhet sammen på en restaurant med lyset bløtt inn fra venstre.

Two friends eating lunch in silence together with somebody else together in a restaurant with soft light in from the left.

2008.10.10. Praha.
Olympus 510. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.  

MESSED UP?
Nedlagt butikk tilgriset av nedrevne plakater og tagging. Men likevel: En rikdom på farger og materialteksturer som vi kan stoppe opp for å glede oss over. Kanskje ikke alle - men dog.

Closed shop soiled with demolished posters and graffiti. But still: A wealth of colors and material texstures that we might pause to rejoice over. Maybe not all - but still.

2008.10.30. London.
Olympus 510. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

POSTER CULTURE


Slikt som dette ser vi ikke så mye av her hjemme. Vi har ikke plakatkultur som er i nærheten av det vi kan se i andre europeiske land. Om dette er stygt eller pent, avhenger av øynene som ser. Men det er ofte svært fargerike innslag som kan berike bybildet.

Such as this, we see not so much of back home. We do not have poster culture that is anywhere near to what we see in other European countries. If this is ugly or pretty, depends on the eyes of the beholder. But it is often very colorful elements that can enrichen city life.

2009.09.26. Dublin.
Olympus 510. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm. 

EQUIPAGEMakt og myndighet, forsterket av den svartglinsede hesten, stråler ut av denne ekvipasjen ved et militærakademi i London.

Power and authority, compounded by the black, shiny horse rays out of this horse and rider at a military academy in London.
2008.10.31. London.
Olympus 510. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm. 

ARCHITECTURAL GEM
Detalj av Shells administrasjonsbygg på Larsgården i Ålesund. Da bygget var nytt verserte det i arkitekturpressen verden over. Slett ikke ufortjent.
Bygget er tegnet av ålesundsarkitekten Oscar Norderval.

Detail from Shell company's administration building at the Larsgården in Ålesund. When the building was new,  it circulated in the architecture press worldwide. Certainly not undeserved.
The building is designed by
tha Ålesund architect Oscar  Norderval.


2008.05.18. Ålesund.
Olympus 510. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm. 

BLUE DOOR


Det er ikke alltid at vi legger merke til det dagligdagse, slik som dette dørpatiet i et gammelt sørlandshus. Her kommer fotoapparatet oss til hjelp til å se slike småting som kan gi små opplevelser i hverdagen. Kombinasjonen av lys brun, eggeskallhvitt, svart og rødlig gråblått er en liten, abstrakt komposisjon.

We do not always pay attention to the small details in our day to day lives, like this section of a door in an old house. Here  the camera comes to help us seeing things ad details that can give us small pleasures of everyday life. The combination of light brown, eggshell white, black and reddish greyblue is a small, abstract composition.

2006.08.02. Havsøy ved Arendal.
Olympus 510. Zuiko Digital 3,5/ 14-42mm.  

HARMONY IN BROWNHunnfuglen hos stokkendene er tilsynelatende beskjeden i fargene. Men ser en etter, så vil en se aldeles nydelige kombinasjoner av bruntoner og beige farger og med blått bånd på vingene.

The female mallards are seemingly modest in colors. But a look for, you will see an absolutely gorgeous combination of brown, beige and blue bands on the wings.

2008.03.03. Lillevannet, Spjelkavik i Ålesund.
Olympus 510. Zuiko Digital 3,5/ 40-150mm.

NICE LOOKING GUY - IN MATING SEASON
Hannen hos stokkendene er praktfull med den metallglinsende grønne fargen på hodet, særlig i parringstiden.

Male mallards are stunning with their shiny metallic green on their head, especially in mating season.

2008.03.03. Spjelkavik.
Olympus 510. Zuiko Digital 3,5/ 14-42mm.

IMPRESSIVE IN UNIFORM

Enhver uniform som ikke er beregnet på strid er laget med mest mulig imponatoreffekt. Så også med uniformen til denne vakten utenfor det italienske parlamentet i Roma. Særlig kvinnelig turister passet på å få med seg bilde av ham. Ikke så rart, vi har ikke så mange av slike typer hjemme.

Any uniform not intended for combat is made to give the most possible impressive effect. So also with the uniform of the guard outside the Italian Parliament in Rome. In particular, female tourists were eager to take  pictures. No wonder we have so many of these characters back home.

2008.03.28. Roma.
Olympus 510. Zuiko Digital 3,5/ 40-150mm.  

VARTDALSSETRA

Vartdalssetra på Vartdal på Sunnmøre ligger like ved porten til Romedalen som har et persktiv og en tinderekke man skal lete lenge etter. Idag støles det ikke lenger på setra. Seterbuene er blitt hytter, så det er fremdeles liv og røre der. Men dyrene er borte.

Vartdalsetra (a dairy farm) in Vartdal in western Norway is located at the gates of Romedalen which has a perspective and a mountain range you do not see very often. Today the farm is no longer in use. The huses ar now holiday cabins, so people are still there. But the animals are gone.

2008.09.14. Vartdal, Møre og Romsdal.
Olympus 510. Zuiko Digital 3,5/ 14-42mm. 

onsdag 25. november 2009

THE SEVEN SISTERS
Storfjorden er på UNESCOs verdensarvsliste. Bildet viser det velkjente motivet De syv søstre. Den vesle, fraflyttede fjellgården Skageflå kan skimtes på platået midt på, til høyre fossefallene.

Storfjorden is on UNESCO's World Heritage List. The picture shows the familiar scene of the waterfall The Seven Sisters. The small, abandoned farm Skageflå can be seen on the plateau in the middle, right of  the waterfalls.


2007.10.03. Geiranger i Møre og Romsdal.
Olympus 510. Zuiko Digital 3,5/ 14-42mm. 

WOORKMATES
To slitte, gamle arbeidskamerater har lagt ned arbeidet. Nå står de der tause og venter. På hva? Hvor lenge?
Hvem vet?

Two tired, old work mates have done the work. Now they are silently standing there, waiting. On what? For how long? 
Who knows?

25.07.2005. Arendal.
Minolta DiMage 7i.

GULL


Måkene er fascinerede fugler. De finnes over hele landet - overalt hvor det er vann. De spiser alt de kommer over med en skremmede glupskhet enten det er andunger eller fiskeavfall. I luften er de som jetfly med en manøreringsevne som nesten ikke er til å tro. Man finner dem på avfallsdynger, over alt. Men de er alltid skinnende rene i fjærene. Og de lager et leven som kan vekke døde når de kommer over noe spiselig. Og plutselig vrimler det av dem.

Denne her ser alt annet enn beskjeden ut.

The gulls are fascinating birds. They are found all over the country - wherever there is water. They eat everything they come across with a frightening voracious whether it is ducklings or fish waste. In the air are the jets with a manuvering capabilities almost unbelieveable. One finds them everywhere on the waste piles,. But they are always crisp clean in their feathers. And they make a noise that can wake up the dead when they come across something edible. And suddenly they are swarming in the air and on the ground.
This one looks anything but modest.


2008.07.22. Sanaresund ved  Tvedestrand. 
Olympus 510. Zuiko Digital 3,5/ 40-150mm. 

FIREPLACE

Fra gammelt av har ildstedet vært sentrum i boligen - fra huleboerne til vår tids villaeiere. I denne herskapsboligen som er blitt kunstgalleri og museum er der en rekke av dem, alle forskjellige. De er utsøkt utformet i nyklassisime som det sømmer seg for en av de eldste og viktigste installasjonene i en bolig fra første halvdel av 1800-tallet.

From ancient times the fireplace has been the center of the home - from from the stane age caves to thehomes in our time. In this mansion, which has become an art gallery and museum, there are a number of them, all in different appearence. They are exquisitely designed in new classicism as befits one of the oldest and most important installations in a residence from the first half of the 1800s.

2009.09.26. Dublin.City Gallery.
Olympus 510. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm. 

TRADITIONAL RESCUE WESSEL
Det er noe med seilbåter. De hvite (eller nesten hvite) seilene mot den blå (eller nesten blå) himmelen, som får båten til å helle i takt med vindstyrken og seiltrimmen, er et flott syn.
Man kan sammenligne en seilbåt med et fly som flyter på vannet med den ene vingen opp i luften og den andre, kjølen, ned i vannet mens den tilsynelatende i strid med naturlovene fosser avgårde på skrå mot vinden.

There is something about sailing. The white (or nearly white) sails against the blue (or almost blue) sky, which causes the boat to tilt in according to the wind force and the sail trim, is a beautiful sight.One can compare a sailboat with a plane that floats on the water with one wing up in the air and the other, the keel, into the water, while it is apparently in violation of the laws of nature, sails ahead at an angle to the wind direction.


2004.09.18. Austnes, Harøyfjorden, Møre og Romsdal.
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8/ 7,2-50,8mm APO.

HURRICANE

Dette bildet er bare juks og fanteri. Men det ble for fristende. Utenfor inngangen til Bodø flymuseum sto en gammel Hurricane på en sokkel. Et bilde av flyplassen sett fra det gamle flytårnet passet til bakgrunn. Litt fikling i en fotobehandler ga dette resultatet.
Litt morro må man få lov å unne seg en sjelden gang.

This picture is just illusion and cheating. But it was too tempting. Outside the entrance to Bodø Aviation Museum there was an old Hurricane on a pedestal. An image of the airport as seen from the old control tower matched as background. And then little fiddling in a photo-processing processing program produced this result.A little fun, one should be allowed once in a while.

2007.11.26. Flymuseet i Bodø.
Olympus 510. Zuiko Digital 3,5/ 40-150mm

BRYGGEN


Et velavstemt spill av lys, skygge, farger og materialer. Fargene har nok vært friskere da de ble påført, men grelle har de aldri vært. Pigmentene kom fra jordfarger som står godt til hverandre. De var også de billigste. Vær og vind har også bidratt til å dempe kontrastene.
Nå er bygningen på UNESCOS verdensarvliste.

This subject was a well balaced play of light, shadow, colors and materials. The colors have probably been fresher when they were applied, but strident, they have never been. The pigments come from earth colors that complement one another. Eart colors were also the cheapest. Weather has also helped to soften the contrasts.Now, the building is on the UNESCO World Heritage Site.

2008.04.04. Bryggen i Bergen.
Olympus 510. Zuiko 3,5/ 14-42mm

TRADITIONAL LOCKER


Det som i gammel tid ble ansett som lavt og bondsk er i dag blitt ettertraktet av samlere. Det er ikke vanskelig å skjønne hva man ser i disse gamle gjenstandene. Det ubehjelpelige ligger på den rent tekniske utførelse. Men det er gjort med en utsøkt sans for skjønnhet og harmoni.

What in ancient times was regarded as low and rustic, is currently been sought after by collectors. It is not difficult to understand what they see in these old objects. It is clumsy on the purely technical execution. But it is done with an exquisite sense of beauty and harmony.

2009.09.08. Sunnmøre Museum i Ålesund.
Olympus 510.  Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

HEDDAL STAVE CHURCH
De norske stavkirkene utstråler et ekko av trassig hedenskap - slik som Heddal stavkirke som med sine mørke gyllebrune toner står mot en blygrå himmel og det grågrønne kornet. Hedensk eller ikke, det er et mektig og betagende syn.

The Norwegian stave churches radiate an echo of a defiant paganism- such as Heddal stave church with its dark tones of golden browne against a lead grey sky and the gray green grain. Pagan or not, it is a powerful and breathtaking view.

2009.07.11. Heddal , Notodden i Telemark.
Olympus 510. Zuiko 2,8/ 12-60mm

AUTUMN LEAVES
Det er ikke bare det gylne høstløvet oppetter dalsidene som gjør høsten til fargeopplevelse. Man kan også finne skatter på bakken. Det er bare å se ned. Som her, hvor løvet har mistet den fargesparkende gløden og i steden antatt en dempet fargeharmoni som er minst like fin - men ikke så iøynefallende.

It's not just the golden autumn leaves up the valley sides which makes the fall a color experience. One can also find treasures on the ground. Just look down. As here, where the leaves have lost the glow and color-kicking and instead assumed a muted color harmony that is at least as good - but not so conspicuous.

2003.10.04. Nygårdsparken i Bergen.
Minolta DiMage 7i.

BRIDAL COUPLE IN ROMEHvem kan unngå å glede seg sammen med dette nygifte paret som foretar det rituelle kysset på kirketrappen, til glede for alle fotograferende brullupsgjester - og en tilfeldig, litt freidig norsk turist med teleobjektiv.

Who can fail to rejoice with the newly married couple who is performing the ritual kiss on the church steps - to the delight of all the photographing wedding guests - and a random, somewhat nosy Norwegian tourist with telephoto lens.


2008.03.29. Roma.
Olympus 510. Zuiko 3,5/ 40-150mm

TRADITIONAL FARMHOSE IN SUNNMØREInngangsdør på en gammel, laftet sunnmørsstue. Alder, vær og vind har gitt en fargepatina i varme toneharmonier. Forfallet kan gi kvaliteter som det nye og vedlikeholdte aldri kan gi.

Entrance on an old, notched sunnmørsstue (tradirtional houses at Sunnmøre region). Age and weather has given the house colord in warm tonal harmonies. Decay can provide qualities that the new and maintained never can.

2009.09.08. Sunnmøre museum, Borgundgavlen i Ålesund.
Olympus 510. Zuiko 3,5/ 40-150mm

SHOP IN DUBLIN


Her har der vært mange virksomheter som er kommet og gått. Hver enkelt av dem er startet med optimisme og nymalt fasade. Etter hvert som optimismen er blitt mindre har vedlikeholdet gått nedover. Og resultatet er denne fargerike butikkfasaden, et monument over brustne ambisjoner - en perle i alt sitt forfall.

In this localities there have been many businesses that have been coming and going. Each of them starting with optimism and a freshly painted facade. As the optimism was fading, maintenance has slowed down. And the result is this colorful shop facade, a monument of broken ambitions - a gem in spite of its decay.

2009.09.26., Dublin.
Olympus 510. Zuiko 2,8/ 12-60mm