lørdag 23. januar 2010

ALNES

I havgapet rett utenfor Ålesund ligger Godøy. Aller ytterst mot havet på Godøy ligger Alnes fyr.og stedet ved samme navn. Her er det en liten, konsentret bebyggelse med butikk, galleri og restaurant i det nedlagte fyret og rorbuer nede ved molohavnan. Slik ser det ut fra fjellet Aksla i Ålesund en dag med oppklarnende vær.

At the ocean, just outside Ålesund, is the island Godøy. On its outermost part is Alnes lighthouse and the small community of the same name located. Here is a small, concentrated area with shops, gallery and restaurant in the disused lighthouse, and fishermens houses down by the jetty. The photo is taken from the mountain Aksla in Ålesund on a day when the weather is clearing.

2008.05.18. Aksla, Ålesund.
Olympus 510. Zuiko Digital 3,5/ 40-150mm.

onsdag 20. januar 2010

"I BETTER GET OUT OF HERE!"


Jeg nærmet meg en livlig skjære og tok bilder for hvert skritt jeg nærmet meg. Så kom jeg for nær.  Den  forsvant som en rakett  og vaglet seg på en gren på baksiden av et tre. Det er en forbausende aksellerasjon fugler kan oppvise i fluktøyeblikket, men helt avgjørende for overlevingsevnen.

I approached a lively magpie and took pictures with every step I approached. Then I came too close. It disappeared like a rocket and settled down on a branch on the back of a tree. It is a surprising acceleration that birds can boast of at the moment of escape, essential for their survival ability.

2010.01.19. Lillevannet i Spjelkavik, Ålesund.
Olympus 510.  Zuiko Digital 4,0 70-300mm.

DO YOU DIG DUCKS?

Vannene har frosset til. Elven mellom Brusdalsvannet og Lillevannet er ennå åpen. Endene samler seg ved broen. Der får de mat av folk. Vi kan merke oss et markert overskudd av hanner, hvilket kan forklare aggressiviteten de viser fra tid til annen.

The waters have frozen. The stream between Brusdalsvannet (Brusdal lake) and Lillevannet (Little Lake) is still open. The ducks gather at the bridge where they are being fed by people. We note a marked excess of males, which may explain the aggressiveness they show from time to time. 

2010.01.19. Spjelkavik, Ålesund.
Olympus 510.  Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

tirsdag 19. januar 2010

CLASSROOM

Slik så klasserommene ut i store og små skoler til langt etter andre verdenskrigen. Pultene var solide og hadde plate som kunne løftes opp eller skyves for- og bakover for å gi tilgang til oppbevaringsrom og penal med blekkhus. På 60-tallet begynte de å forsvinne fra selv de eldre skolene. Men slike klasserom ville en kjent igjen uansett hvor i landet en befant seg.
Nå er de borte.

All classrooms in large and small schools looked like this until well after the Second World War. Desks were solid and had a plate that could be lifted or pushed the front and rear to provide access to storage and a pencil case with an inkpot. In the sixties, they began to disappear, even from the older schools. But such classrooms one would recognize anywhere in the country. 
Now they are all gone.

2009.02.27. Bymuseet Gamle Bergen.Sandviken, Bergen.

Olympus 510.  Zuiko Digital 2,8/ 11-22mm.

søndag 17. januar 2010

THE UNAVOIDABLE AUTUMN COLORS


Det er med høstmotiver som med solnedganger: Uimotståelige, men svært ofte banale: Et ingenting i de fineste farger, passende for enkle sjeler. Men hvorfor bry seg? De er jo så flotte, som f. eks elg i solefall. Hadde jeg møtt en, hadde jeg ikke nølt med å fotografere den. Men slikt treffer jeg aldri på. Så noen bøketrær får gjøre nytten - og flotte er de. Heldigvis, vi enkle sjeler har så mye mer å glede oss over enn andre.


Autumn motifs are like sunsets: irresistible, but very often banal. A nothing dressed in the finest colors, suitable for simple souls. But why bother? They are so beautiful, such as moose in the sunset.If I met one, I had not hesitated to take photographs. But I never hit one. So some beeches can be useful instead - and beautiful they are. 
 Fortunately, we simple souls have so much more to rejoice over than you other people.

2007.10.22.Solnør gård, Skodje, nær Ålesund 
Olympus 510.

A BIT SCARY


Barn er morsomme og givende motiver. Men man må være rask. Uttrykk, stilling, sted og aktivitet skifter i ett sett. Her er det kroppsholdningen, ansiktet med uttrykk av skrekkblandet fryd, og de små hendene som er klare til å knipe til, som skaper uttrykket. Slike bilder øker bare i verdi ettersom barnet vokser. Når de selv er voksne blir disse bildene påminnelser om øyeblikk som befinner seg i erindringens grenseland, glimt av et menneske som de kanskje mer eller mindre ha rmistet kontakten med.

Children are fun and rewarding subjects. But you have to be quick. Expression, position, location and activity changes contiuously. Here the body posture, facial expression of joy mixed with fear, and the little hands that are ready to grip, which creates the expression. Such images only increases in value as the child grows. When they become adults, these images are reminders of moments from the borderland of remembrance, glimpses of a person that they more or less may have lost touch with.

Tuva 1988 Grefsen, Oslo.
Minolta MD

torsdag 14. januar 2010

SEEN THIS BEFORE?

Det er alltid hasardiøst å gå løs på motiver som også alle andre tar bilder av. Utsikten fra Aksla i Ålesund er nesten hypnotisk tiltrekkende. Den er aldri den samme. Været og belysningen gjør at denne utsikten skifter fra dag til dag, fra time til time. Så det er bare å ikke skjele hverken til høyre eller venstre, men ta bildene når man føler for det. Her er det kuldegrader nok, men solen streifer Aspøyskolen med et mildt pust i kulden.

It is always hazardous to tackle subjects that also all the others take pictures of. The view from Aksla in Aalesund has an almost hypnotic appeal. It is never the same. The weather and lighting make this the view changes from day to day, from hour to hour. So it's just not to squint either right or left, but take pictures when you feel like it. Here's the weather cold enough, but the sun touches Aspøy school with a mild breath in the cold.

2010.01.13. Ålesund
Olympus 510. Zuiko 2,8/ 11-22mm

SEAGULL

Måkene finnes over hele landet. Fotografering av fugler er ikke enkelt. Selv med brukbart utstyr er de raske og vanskelige å fange. Det skal mange mislykkede skudd til for å få ett brukbart. Men etterhvert som man får noen bilder kommer man dem nærmere inn på livet og kan studere dem i detalj, legge merke til særegenheter som er ulike hos ulike arter.
Måker, ender og kråkefugler er de letteste å begynne med for de lar seg lett lokke på skuddhold med mat.

Gulls are found everywhere throughout the country. Bird photography is not easy. Even with usable equipment, they rapid and difficult to catch. There are many unsuccessful shots for each usable.  
But as you get some pictures you will get them closer and can study them in detail, noting the characteristics that are different in different species.
Gulls, ducks and magpies are the easiest to start with,  because they can more easily be lured within range with food.


2008.07.22. Borøy, Tvedestrand.
Olympus 510.  Zuiko Digital 4,0 70-300mm.

A VIEW FROM GRÅSTEINDALEN


Utsikt fra Gråsteindalen i Norddal kommune mot Dyrdalen, Norddal. Storvasshornet th.
Sånn rundt midten av 1980-tallet.

View from Gråsteindalen in Norddal municipality seen against Dyrdal, Norddal. Storvasshornet on the right side..
Around the mid-1980s.


Minolta MD. 

FAIRLY TRUE!Disse bildene er egentlig ett og samme.
Det nederste er etterbehandlet i et fotobehandlingsprogram. Det første bildet er nok saklig sett den riktigste gjengivelsen av situasjonen. Men det nederste er i aller høyeste grad representativt for opplevelsen av situasjonen.
Det er også billedmessig mest interessant av de to.
Dermed får vi enda en gang demonstrert at man må lyve for å tale sant. Man styrker den indre sannhet ved å svekke den ytre.
Ikke sant?

These images are actually one and the same.The bottom is finished in a photo manipulation application. The first picture is probably the most correct rendering of the situation. But the bottom is very much representative of the experience of the situation.It is also the visual most interesting of the two.Thus we have once again demonstrated that you have to lie to tell the truth.: One strengthens the inner truth by weakening the outer.
Right?


2009.05.04. Spjelkavik.
Olympus 510. Zuiko Digital 3,5/ 40-150mm

VÅGÅ CHURCHFrasen "kirken den er et gammelt hus" gjelder i høy grad for 1600-tallskirken på Vågåmo. Når man ser de solsvidde tømmerveggene og det spisse spiret med de strittende hjørnefialene mot uværshimmelen fornemmer man en stemning av svunne tiders hov. På stedet sto det tidligere en stavkirke, kanskje ikke så ulik den nåværende kirken. Den sto på enemerkene til Ullins gamle helligdom. Kanskje byggetradisjonen fra riktig gammelt av ikke er så ubrudt som man gjerne forestiller seg.

The phrase "the church is an old house" applies to a large extent for the 1600-century church on Vågåmo. When you see the sun-drenched timber walls and the pointed spire of the bristling corner pinnacles against storm heaven, one perceive an atmosphere of bygone era's hoof. On the site there previously was a stave church, maybe not so different from the present church. It stood on the sanctuary of the nordic god Ullin. Maybe the build tradition of the old is not as unbroken as one might imagine.

2009.08.03. Vågå i Oppland fylke.
Olympus 510. 

THE WORLD'S MOST BIG MOUTHED IN RELATION TO ITS SIZE


Jeg gikk på denne sinnataggen i Gråsteindalen. Den nektet å rikke seg. Jeg måtte gå i en lang bue utenom mens den skjelte meg ut og hoppet opp og ned.
Fin i pelsen, men stor i kjeften.

Sånn rundt midten av 1980-tallet.

I met this angry little fellow in Gråsteindalen. It refused to budge. I had to go in a long loop around while it cursed me  jumping up and down.Nice fur, but big-mouthed.
About the mid-1980s.


Gråsteindalen, Norddal kommune.
Minolta MD Tokina 3,5/ 35-105mm

GRÅSTEINDALEN


Stedet der dette bildet er tatt bærer det tilsynelatende absurde navnet Gråsteindalen. For å skjønne navnevalget må en snu seg hele 180 grader. Da forandrer intrykket seg betraktelig.
Man kan få en ide om dimensjonene ved å se hvor små menneskene til venstre for midten av elven.
Gråsteindalen, Norddal kommune.

The place where this picture was taken bears the seemingly absurd name Granite Valley. In order to understand the choice of name one must turn over the entire 180 degrees. Then he impression changes significantly.One can get an idea of the dimensions by seeing the people people to the left of the river.


Sånn rundt midten av 1980-tallet.
Minolta MD Tokina 3,5/ 35-105mm

onsdag 13. januar 2010

WALL AT AGA


En husvegg på et av husene i Agatunet, til forveksling lik hundrevis av andre hus utover distriktene i Norge. Her er lite som er oppsiktsvekkende: Beskjedne, men harmoniske farger, lys- og skyggevirkning, materialkontraster, en komposisjon av lukkede flater og åpninger, lyst og mørkt, menneskapt og natur - et vell av forsiktige motseninger og harmonier som man kan glede seg over.
Det er bare å se etter.

A house wall in one of the houses in the farmyard Agatunet, are confusingly similar to hundreds of other houses throughout rural areas in Norway. There is little that is startling: Modest but harmonious colors, light and shadow effects, material contrasts, a composition of closed surfaces and openings, light and dark, anthropogenic and natural - an abundance of delicate contrasts and harmonies for you to enjoy.Simply look for.

2009.07.12. Aga i Ullensvang, Hardanger.
Olympus 510. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.