fredag 25. juni 2010

BUILDING IN THE ENVIRONMENT AND ENVIRONMENT IN THE BUILDING
De nye mulighetene som åpnet seg i 1880-årene i arkitekturen med de nye materialene, betong, stål og glass, finner stadig nye uttrykksmuligheter. Slik som her i Det kongelige biblioteks nye tilvekst i København, "Den sort diamant", hvor interiør, eksteriør og omgivelser blander seg i et alltid skiftende og levende eksteriør. Beliggenheten på Christians brygge ved kanalen bidrar på sin side til at bygget speiler omgivelsene.

New possibilities opened up in archirtecture in the 1880s due to the the new materials, concrete, steel and glass give possiblities for new expressions. A modern example as here in the Royal Library's new growth in Copenhagen, "The black diamond", where interior, exterior and surroundings blend in an ever-changing and vibrant exterior. Here the location of Christian's jetty by the canal, on the other side of the building being reflected in facade.

2010.06.17. København
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

torsdag 24. juni 2010

GRANDEUR IN CHANGE

Fra uminnelige tider har det høytidlig monumentale vært knyttet til templer, kirker og fyrsters residenser, slott kjennetegnget av søyler og murverk. Umerkelig har dette skiftet til å bli offenlige institusjoner i stål og glass i bygninger som er åpen for alle og enhver som dette eksemplet fra nasjonalbiblioteket i København: "Den sorte diament".
Ikke bare er utseende og atmosfære radikalt endret fra tidlige tiders uttrykk, men også aktiviteten. Her beveger folk seg hastig frem og tilbake til sine praktiske gjøremål. Det er ikke lenger noe som minner om tidligere tiders praktbygg, annet enn luftige, storslagne elegansen.

From immemorial times solemn grandeur connected to monumental temples, churches and residences for princes, castles has been hallmarked by pillars and masonry. Imperceptibly, this has been substituted by public institutions in steel and glass in buildings that are open to all  and sundry, as this example from the National Library in Copenhagen: "The black Diamond".Not only is the look and atmosphere changed radically from the early times of expression, but also activity. Here people moves quickly back and forth to their practical tasks. It is no longer something that is reminiscent of earlier stunning buildings, other than the airy grandeur.

2010.06.17 København .
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.