onsdag 29. desember 2010

NEW SEA MARKINGS

Ett av de mange sjømerkene i kystleden som markererer en farlig grunne.Dette spesielle merket inngår ikke i de vanlig sjømerkene, men ble etter ulykken på Bloksen i Sveio, Hordaland, innført der hurtigbåter går i rute,

One of the many beacons in the coastal fairway which mark dangerous shallows. This particular type is not included in the regular range of beacons but was introduced as a result of the accident on Bloksen Sveio, Hordaland, introduced where there are passenger speed boats routes

2010.09.06. Harøyfjorden, Møre og Romsdal.
Olympus E-30. Zuiko Digital 3,5/ 70-300mm.

søndag 19. desember 2010

EXPENSIVE HOBBY?
Jeg skal villig innrømme at det har gått mer penger til min fotohobby enn jeg liker å tenke på.
Så, etter 30 år i en skuff, dukker det opp et bilde som dette her. Det vekker til live minner jeg trodde jeg for lengst hadde glemt.
Jeg synes at dette ene bildet for min del er verdt hver eneste krone som er investert i denne hobbyen.
Og det finnes flere bilder av samme sorten. Fordeler jeg det på disse, er utgiftene kanskje ikke så avskrekkende.
Og tanken på muligheten for barnebarn er nok til å holde seg oppdatert.
Ikke?


I willingly admit that I have spent more money on my photo hobby than I like to think about. Then this 30 year old picture emerges from a corner in a dark drawer. It brings to life memories I thought long time forgotten.
I think this picture alone, for my part is worth every penny spent. And I know that I have more of the same sort around somewhere. 
And the bare thought of the possiblity of some day having grandchildren is more than enough to keep updating.
Agree?


1980. Åsestranda, Ålesund.
Minolta MD, 1:3,5/ RMC Tokina 35-105mm.

lørdag 18. desember 2010

HAUGLANDSDALEN


Det er ikke til å komme forbi at høsten byr på mange fotografiske muligheter. Her kommer røyken fra et leirbål helt uventet og velkomment drivende - og gjør bildet.
Uten røyken ville bildet vært ingenting. Nå er det  - vel, litt . .


One can't deny autumn displays  many photographic subjects. Here,  the smoke frome a campfire does the trick. Without it, the the picture would have been nothing - now it is, well - a bit . . . .


2010.10.17. Hauglandsdalen, Bergen.
Olympus E-30. Olympus Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

mandag 13. desember 2010

MASONRY IIOgså her tar man det man har. 
Resultatet er både rikt og interessant. Det horisontale fiskebensmønsteret er elastisk i forhold til setninger i grunnen og vil kunne ta opp eventuelle spenninger i  murverket. Dette er fra klokketårnet ved domkirken i Borgå.  

Even here, one takes what one has.And the result is both rich and interesting. The horizontal herringbone pattern is elastic in terms of weaknesses in the ground and could take up any stresses in the brickwork. This is from the clock tower at the cathedral in Porvoo.

2010.09.10. Borgå, Finnland.
Olympus E-30. Olympus Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

MASONRY

Man tager hva man haver. Og hvilket resultat?
Dette murverket er i en av kasemattene i yttermurene på Akershus slott. Steinen kan i hvert fall ikke kalles gråstein.

You take what you have. And what result?
The brickwork is in one of the casemates in the outer walls of the Akershus Castle. The stone deserves certainly not be called gråstein (grey rock - common stone).

2009.08.09. Akershus, Oslo.
Olympus E-510. Olympus Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

lørdag 11. desember 2010

LIFE WITHIN THE HOUSES

Vi bombarders av grafiske, visuelle inntrykk enten vi befinner oss innendørs eller utendørs. Her er en pike eksponert for det speilvendte budskapet i Det kongelige bibliotek i København - "Den sorte diament".Hva det gjør med oss? Spør ikke meg. Jeg er forvirret.

We are bombarded by graphic, visual impressions, either we are  indoor or outdoor. Here the girl is exposed to the mirrored message indoors in the Royal Library, Copenhagen - the "Black Diamond". What it does to us? Do not ask me. I'm confused.

2010.06.17.  København.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

LIFE BETWEEN THE HOUSESMan skal ikke lenger enn til Danmark for å finne at folk har et sosialt uteliv av et ganske annet kaliber enn i Norge. Gamle torgplasser omkranses av restauranter og uteservering i en grad vi ennå ikke har sett her hjemme.
Dette er fra Gråbrødretorget i København. Her utspiller ennå dagliglivet seg, nesten som på en teaterscene. Utover kvelden blir torget fylt av spisende mennesker. Det blir en vanskelig oppgave å finne ledige plasser om en ikke er tidlig nok ute.
Hyggelig med en anelse av Syden. Jeg kjenner den smålige misunnelsen gnage.


One do not have to go beyond  Denmark to find that people have a social night life of quite a different caliber than in Norway. Old squares surrounded by restaurants and outdoor seating to a degree we have not yet seen at home.
This is from Gråbrødretorget in Copenhagen. Here the daily life is unfolding, like on a stage. During the evening, the squarefills up with people eating and talking. It will be a difficult task to find vacant seats on a not early enough there.
Nice -  with a hint of the Southern Europe. I am feeling the petty envy gnawing inside.


2010. 06.17. Gråbrødretorget, København.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

DO THE CARS HAVE SOULS?Ikke vet jeg var sjel er.
Men det var vanskelig å ikke få medfølelse med disse bilene som sto her i rimfrosten med tykflytende olje og naglebit i vinterdekkene.

Do cars have a soul?
I haven't a faintest idea what a soul is.
But it was hard not to feel compassion for these cars standing here in the freezing cold with half stiffened oil and frostbitten winter tires.

2010.01.19. Spjelkavik, Ålesund.
Olympus E-510. Zuiko Digital 3,5/ 70-300mm.

fredag 10. desember 2010

EXPOSURE TO THE RIGHT

Dette er et bilde av Eltrane på Sula, sett fra hurtigruten Nordnorge i Breisundet rett sør av Ålesund - eksponert til høyre. Dvs. en tilsiktet overeksponering.
Teorien bak eksponering til høyre (de lyse tonene er på den høyre siden av histogrammet) er at ved å overeksponere oppunder grensen til utbrenning av de lyse partier (litt utbrenning kan tåles), vil man få mer lys på sensoren. Mer lys på sensoren betyr at mer informasjon blir lagret på brikken.
Det viser seg at over halvparten av informasjonen ligger i de lyseste tonene. Får man disse med, får man tilsvarende større muligheter under billedbehandlingen.Her er er det samme bildet etter billedbehandling. Det viser detaljer i skyggene og saft og kropp i fargene.

Dette bildet er noe hardt håndtert. men det viser at denne eksponeringen har beholdt informasjon nok til vide inngrep. Det kan uten problemer gjøres mye mørkere.

Snøflekken er blitt  praktisk talt uten detaljer. I denne sammenhengen er det en liten pris å betale.

Et annet forhold er at støyen ligger i de mørke tonene. Jo mørkere de er, desto mer støy inneholder de. Så eksponering til høyre gir også bilder med mindre støy.

Om man vil ta bryderiet, kan det være mye å hente. Det kan opplyses at det lyse bildet er i .jpg-format og at det andre er en direkte bearbeidet utgave av det første.

Exposure to the right
This expression refers to the picture histogram which has the light values on the right side. During the exposure, more than half of the information is in the light values. A slight overexposure will thus gather more information on the sensor, information which one cannot obtain later in the process.
The above example demonstrates that this information can be of great value in the post processing. 
No details are lost in the shadows. The values lost in the snow patches is a reasonable price to pay in this case. 
Another bonus is that the deeper shadows the more noise. So exposure to the right will also give lesser noise.
The lower picture is the post processed version of the first. They are both JPG-format. The RAW file original remains untouched.
It should be added that this principle is debated. But to my experience, it works.


2010.05.27. Eltrane, Breisundet, Ålesund.
Olympus E-30. Olympus Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

søndag 5. desember 2010

TIMBER WALL


Det skal så lite til. Noen potteplanter. Ikke alle har en slik bakgrunn med en slik overveldende materialvirkning. Man kan selvsagt innvende at den værsvidde tømmerveggen i seg selv er dekorativ nok. Men er ikke en forsiktig bruk av potteplanter med å forsterke virkningen?
Og så hyggelig som det virker!


It takes so little. Some potted plants. Not everyone can choose such a background, with an overwhelming material effect. One can of course argue that the weather bitten timber wall is decorative enough in itself . But isn't a prudent use of potted plants enhancing the effect?
And how nice as it looks!


 2010.07.03. Røros, Sør-Trøndelag.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

MOMENT OF BLEAK SUNLIGHT

Været vekslet mellom sol og tungt skydekke. Forbløffende hvordan humør og optimisme følger disse vekslingene. Her er det et blekt streif av solskinn mens himmelen i bakgrunnen stadig truer med å ta over igjen.

The weather alternated between sunshine and heavy overcast. Amazing how the mood and optimism are following these echanges. Here  a bleak sun is shining while the sky in the background constantly is threatening to take over again.

 2010.10.20.  Sløvåg, Gulen, Sogn og Fjordane.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

RØROS


Ikke mye å si om dette annet enn at det er fra slagghaugene på Røros - et av stedene i UNESCOS verdensarv-liste.
Lyset og fargene gjorde til et fristende motiv, selv om komposisjonen ikke er så alt for vellykket.

Not much to say about this exept  it is from the slag heaps in Røros - one of the sites in UNESCO World Heritage List.The lightening and the colors made a tempting subject, even if the composition is not all too successful.

2010.07.02. Røros. Sør-Trøndelag.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

lørdag 4. desember 2010

AT LENGTH
Jeg tror ikke folk som ikke er avhengige ferge helt kan forestille seg hva synet av en ferge som legger til ved fergeleiet kan bety. Ventetiden er over. Endelig kan den ellers uoverstigelige hindringen en fjord eller et sund kan utgjøre, bli forsert. Tilsvarende ille er det hvis det samme synet er en ferge som legger fra land - sekunder før en selv er ankommet.

Noen steder er det så mye som fire timer mellom hver avgang. Den som ikke har satt seg inn i avgangstidene har bare seg selv å takke om fergen legger fra kai når en selv ankommer. Eller akkurat forsent til siste avgang for natten.
For ordene skyld: Denne fergen, en av de nye gassfergene mellom Vestnes og Molde, er i ferd med å legge til. Disse fergene går nesten lydløst, holder en fart på 14 knop og lager nesten ikke bølger.
Men hvorfor ikke katamaran.?

I do not think people who are not entirely dependent on the ferry can imagine what the sight of a ferry which is about to arrive can mean. The wait is over. Finally, the otherwise insurmountable obstacle a fjord or inlet, can be overcome. Similarly, it is bad if the same view is a ferry that leaves the spot- seconds before oneself has arrived.

Some places it can be as much as four hours between each departure. Those who are not
familiarized with the departure schedule have only themselves to blame if  the ferry departs just before their own arrival -or are just a bit too late for the last departure for the night.
For the sake of the words: This ferry, one of the new gas ferries between Vestnes and Molde, is about to connect.
These ferries are virtually silent, holding a speed of 14 knots and makes almost no waves.But why not catamaran?


2010.11.28. Molde, Møre og Romsdal.

Olympus E-30. Zuiko Digital 3,5/ 40-150mm.