mandag 26. desember 2011

WIPING OFF BRUSHESI dette rommet, som i tidligere tider ble brukt til overnatting for folk som rodde eller seilte langs kysten, er det senere blitt utført malerarbeid. Så har man tørket av penselen på noe malerpapp som var festet til veggen. Man kan få utallige virkninger ved å velge utsnitt. Her er ett av dem.
Men man kan finne mange, mange fler - på samme veggen.

In this room, which in earlier times was used for resting overnight by people rowing or sailing along the west Norwegian coast, has in later times been used to do occational paintwork. The painters has dried off their brushes on a piece of cardboard attached to the wall. One can get numerous selctions from it. Here is one of them.
But there is plenty left to be found - on the same wall.


2010.10.20.  Skjerjehamn, Gulen, Sogn og Fordane.
60°56'34.11"N 4°57'16.43"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

mandag 19. desember 2011

AFTER THE STORM


Vi har nå tre ganger så mange stormer som vi hadde tidligere. Er mellomrommene godvær - vel så er det tre ganger så mange godvær også. Her har uværet løyet. Havet ligger tilsynelatende flatt og jevnt, men umerkelige dønninger siger hele tiden inn fra havet og røper seg først når de nærmer seg land. Da topper de seg i en glatt og skarp bølgekam som bryter ved stranden.
I bakgrunnen er et annet ekko av uværet: En kortvarig regnbyge som som løser seg opp.
Bare bølgene fortsetter å bryte - i en beroligende rytme.


We now have three times as many storms as we had previously. Are the intervals between good weather - well,then we have three times as much of them as well. Here, the storm had faded. The sea is apparently flat and smooth, but imperceptible swell flows constantly from the ocean and reveals itself only when they approach shore. Then  they peaks in a smooth and sharp edge that breaks on the beach.
In the background is another echo of the storm: A brief rain shower which dissolves.
Only the waves continue to break - in a soothing rhythm.See also   http://frodeingehelland.blogspot.com/
and        http://frodeingehellanvekster.blogspot.com/


2011.09.12. Flø, Ulstein kommune, Møre og Romsdal.
 62°24'22.15"N 5°51'12.63"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

torsdag 15. desember 2011

MUNICIPAL HOUSE IN HILVERSUM


I mine øyne er arkitekt Dudoks rådhus i Hilversum et av det forrige århundres viktigste byggverk. Det har et spill av volumer, flater og åpninger som bringer tankene hen på Wrights Fallingwater. Begge er byggverk som fascinerer og nekter å slippe taket.

In my eyes is architect Dudoks in Hilversum Town Hall, one of the previous century's most important buildings. It's a play of volumes, surfaces, and openings that brings to mind the Wrights Fallingwater. Both are structures that fascinates and refuses to let go. 


See also http://frodeingehellandfargefoto.blogspot.com/
and        http://frodeingehellanvekster.blogspot.com/


Tidlig 1980-tall. Hilversum, Nederland.
52°13'44.20"N 5°10'10.23"E
Minolta MD. Tokina 3,5/28-105mm

onsdag 14. desember 2011

BACKYARD IN BERGEN


Dette bildet tok jeg som gutt. Jeg hadde fått mitt første fotografiapparat og rekte rundt sene kvelder i Bergen med kamera og stativ. Ved krysset Daniel Hansteens gate og Strømgaten kom jeg over dette motivet. Jeg stilte inn på blender 8 og eksponerte mens jeg talte til 20. Til min store overraskelse ble det noenlunde eksponert. I dag er strøket rehabilitert og en del av husene er revet for å gi plass til mer tidsmessige boliger og utearealer.
Jeg husker at jeg var fascinert av de ruvende, mørke leiegårdene med lys i vinduene. Det hele minnet sterkt om en teaterscene. Jeg ville ikke blitt det minste forbauset om skuespillere plutselig hadde entret den.


I took this picture as a boy with my first camera strolling around with a tripod in the late nigths in Bergen. Near the junction Daniel Hansteens gate (street) and Strømgaten i came across this subject.
I set the aperture to 8 and exposed as I counted to 20. To my surprise, it came out fairly well exposed.
Today, the blocks are rehabilitated and some of the houses have been demolished to make place for more modern homes and outdoor areas.
I remember I was so fascinated by th dark, towering appartement houses and the light in their windows. It strongly reminded me of a stage. I would not have been the least surprised if it suddenly had been filled with music and actors.

1962. Bergen, Strømsgaten/Daniel Hansteens gate.
 60°23'18.47"N    5°19'47.12"E
Voigtländer Vito B. Color Skopar 2,8/50 mm. Ferrania film.

lørdag 10. desember 2011

BOATHOUSE FACEING THE OCEAN

Detaljene utgjør helheten, men der blir de også ofte borte i mengden, for så å gjenoppdages helt tilfeldig. Som her på denne naustveggen helt ytterst mot Nordsjøen.

The details make up the whole, but wherein they are often lost, only to be rediscovered quite by chance - as here, in this boathouse faceing the North Sea.


2011. 12. 09. Alnes, Giske kommune, Møre og Romsdal.
 62°24'22.17"N   5°51'12.70"E
Olympus E-30, Zuiko Digital 2,8/12-60mm.

mandag 5. desember 2011

SINGING FRIENDS. GOLDEN THROATS AT THE LOVER RIGHT.. "

Traff denne gjengen. De sang av full hals, ikke rent akkurat, men heftig og begeistret. Det luktet litt øl av dem. Sikkert derfor de var så glade.


Met these guys. They were singing of their lungs, not quite clean, but intensely and enthusiastic. They smelled a little of beer. Probably why they were so happy.


2010.Ålesund kommune, Møre og Romsdal.
Olympus E-30, Zuiko Digital 2,8/12-60mm.

lørdag 3. desember 2011

GARAGE DOORS

Smak er høyst personlig. Det er fascinasjonen også. Disse garasjeportene praler ikke akkurat med fargene sine. De er nærmest ikke-eksisterende. Opprinnelige kan de ha vært grønne, men tiden har krevd sitt. Men det som er tilbake er varsomme nyanser i grønnlig grått mot det nøytrale grå i betongen. Skyggene tilfører atmosfære mens de to fargeflekkene i lyseblått og rødt skaper spenning og gjør det hele fascinerende i mine øyne.
Men jeg kunne nok lett gått forbi dette uten å legge merke til det i det hele tatt.


Taste is highly individual. So is also fascnation. These garage doors don't boost with their colors. They are nearly non existent. The doors may originally have been green, but time has taken its toll. But what's left is subtle huances in greenish grey against the neutral grey concrete. The shadows make it more exiting and the tension ignited by the light blue and red patches make it all very fascinating in my eyes.
But how easily I could have passed it without taking notice of it at all.


See also http://frodeingehellandfargefoto.blogspot.com/
and        http://frodeingehellanvekster.blogspot.com/

2008.03.20. Ålesund, Møre og Romsdal.
62 28'19.61"N  6 8'56.52"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm

torsdag 1. desember 2011

SIGNAL COLOURS
Alle steder der det forekommer tekniske innretninger som kan medføre fare for ukyndige skal det brukes varselfarger. Gass under trykk, damprør osv. merkes med egne farger. Dermed blir industrien fargerikere, tryggere, morsommere enn mange andre sektorer i samfunnet. Eg. hvorfra stammer ordet komunegrått?
Jeg bare spør.
Her er det en kontaniner (grønn) som ved hjelp av en markering i rødt og gult varsler en annen kontainer om at den har et skarpt og farlig hjørne.
Resultatet er en fargerik opplevelelse med både kontrast og harmoni.

All places where there are technical facilities that may cause danger to ignorants are subjected to use alert colors. Gas under pressure, steam pipes, etc. are marked with specific colors. Thus, the industry becomes more colorful, safer, more enjoyable than many other sectors of society. Eg. from which derives the word municipal grey? 
I just ask.
Here is a contaniner (green) using a marking in red and yellow to alert the another container about its sharp and dangerous edge.
The result is a colourful experience with both contrast and harmony.


See also http://frodeingehellandfargefoto.blogspot.com/
and        http://frodeingehellanvekster.blogspot.com/
2011.11.14. Vinsnes, Eide kommune, Møre og Romsdal.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm

tirsdag 29. november 2011

MARBLE PLANTOveralt var det tipphauger med marmorstein, marmorgrus og sand. Over det hele et tynt hvitt slør som dempet alle farger. Dermed fikk det som var igjen av fargeinnslag en mye sterkere virkning. Som her: Rustbrunt, svakt grått og blålig med et lite innslag av rød oker.
Nydelig

Dumping piles of marble stone, marble, gravel and sand were everywhere . A thin white veil subdued all colors neverywhere. Thus, what was left of the color features a much stronger effect. Like this: Rustbrown, slightly bluish grey and with a little hint of red ochre.
Nice.2011.11.14. Vinsnes, Eide kommune, Møre og Romsdal 
62 57'25.08"N 7 24'8.57"E 
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

See also: http://frodeingehelland.blogspot.com/
and http://frodeingehellanvekster.blogspot.com

fredag 18. november 2011

BETWEEN DAWN AND DAYLIGHT


Bildet er tatt i øyeblikket før solstrålene bryter over fjellene på andre siden av fjorden, spiller over landskapet og bader det i lys. Ennå er der rester av tussmørket som vek for demringen. Så kom solen, magien forsvant og hverdagsliggjorde landskapet.

The picture was taken in the moment just before the sun rays were breaking over the mountains on the other side of the fjord, playing over the landscape, and bathing it in cascades of light. But still there are remains of the half darkness that were prior to the dawn. 
Then came the sun, the magic disappeared and turned the landscape everyday trival.

2011.11.15. Emblemsanden, Blindheim nær Ålesund, Møre og Romsdal
Olympus E-P3. M. Zuiko Digital 3,5/14-42mm.

onsdag 16. november 2011

RIME FROSTNå er det skjedd.
Hver morgen ser omgivelsene ut som de er kledd i Saga mink. Det er en jobb å skrape bilvinduene for beinhard is toppet med rimfrost. Men det konserverer - for eksempel bær og nyper som er reserveproviant for fuglene på senvinteren. Når dagene blir lengre og solen begynner får til å gnistre dukker flokker sidensvans og dompapper opp. De flyr fra busk til busk og setter til livs det som er blitt bevart gjennom vintermånedene.
Og hvis man kan glemme skraping av ispansrede vinduer og glatte veier, så er disse iskrystallene flotte.
En liten trøst, men likevel . . .

Now it's happened. 
Every morning the surroundings are looking like they are dressed in Saga mink. It's a job to scrape car windows forbone hard ice, topped with hard ice crystals. However, it preserves such as berries and rose hips asfood source for birds in late winter. When the days are getting longer and the sun begins to make  snow sparkle herds of waxwings and bullfinchs flying from bush to bush and eat what has been preserved through the winter months. 
And - if one can forget the scraping car windows with steel hard ice cover and slippery roads, these ice crystals look great.
A small consolation, but nevertheless…

2011.11.16. Lillevannet, Spjelkavik, Ålesund, Møre og Romsdal.

62 27'45.79"N 6 22'36.10"E
Olympus E-P3. Zuiko Digital 3,5/40-150mm.

AUTUMN STORM

Når høsten kommer trekker planter og trær klorfyllet, og dermed den grønne fargen fra bladene, ned i røttene. Det er de gjenværende fargestoffene i bladene som gir de praktfulle brune, røde og gule fargene i bladverket. Dette er en forberedelse til å møte vinteren med lite sol og ofte dårlig tilgang på vann som fryser. Bladene er dermed ikke lenger til noen nytte og trærne kvitter seg derfor med dem. På bladstilken utvikler det seg et kraftig svekket parti av kork. Dette partiet er så svakt at bladene etterhvert løsner på grunn av sin egen tyngde.
Hvis de da ikke får hjelp av vinden, slik som her. Her tar den godt tak i dem og river dem løs. Dagen etterpå sto trærne med fullstendig nakne grener.
Et tykt lag av blader dannet et isolerende lag som ville begrense teledybden - hvis de ikke ble fjernet. Og det skjedde da også like etterpå.
Ordnung muss sein!

When autumn comes the plants and trees extract chloride fills from the leaves down into the roots, and thus the green color diappers from the leaves. It is the remaining color substances in leaves which gives the magnificent brown, red and yellow autumn colors of the leaves. This is a preparation to meet the winter which offers little sun and often poor access to water that freezes. The leaves are no longer of any advantage and the trees himself therefore get rid of them. The leaf stem develops a weakened part of cork. This part is so weak that the leaves eventually loose due to their own weight - if they don't get the help of the wind. 
Here the wind grips them and tear them off. 
The following day the trees stood with their branches completely naked. 
A thick layer of leaves formed an insulating layer that would restrict calling depth-if they were not removed. And that was the case soon after.

Ordnung muss sein!

2011.11.07. Moa, Spjelkavik, Ålesund, Møre og Romsdal.
62 27'52.93"N 6 20'58.31"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

mandag 14. november 2011

THE TREE IN THE QUARRY

Treet i steinbruddet virker nesten uvirkelig symbolsk der det trassig holder stand mot pukksteinen  som raser nedover og legger seg stadig høyere rundt stammene.

The tree in the quarry seems almost unreal symbolic where it stubbornly holds out against the landslide of
crushed stones, engulfing it ever higher around
the trunks.

2011.11.14. Ørjavika, Eide kommune, Møre og Romsdal 
62 57'25.08"N 7 24'8.57"E 
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

See also: http://frodeingehelland.blogspot.com/
and http://frodeingehellanvekster.blogspot.comlørdag 12. november 2011

WINDOW BLINDS

Vinduslemmer forbinder vi helst med eldre hytter. Sisteman som forlater en hytte etter et besøk har som oppgave å påse at lemmene er igjen og forsvarlig boltet fra innsiden. En bra forsikring mot uønskede inntrengere. Så også her på den Sør-Afrikanske gården, men ekstra forsterket med stålstang i åpningen.
Det intense sollyset skaper en fin kontrast mellom vinusrammen og vinduslemmen.

Shutters we mostly connect with with older cabins. The last one who leaves a cabin after a visit is tasked to ensure that the shutters remain safe and bolted from the inside. A good insurance against unwanted intruders. So also here on the South African farm, but here extra reinforced with a steel rod in the opening.
The intense sunlight creates an almost dazzling contrast between the window frame and the shutter.


2007.02.24. Boschendal, Stellenbosch, Sør-Afrika.
33°55'22.70"S 18°51'56.93"E
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8-3,5/ 7,2-50,8mm APO.

mandag 7. november 2011

THIS IS WHERE I LIVE
Her bor jeg, under fjellet ved vannet som er skjult bak trærne. Bildet er tatt i grålysningen om morgenen. Bladene er nesten helt borte fra trærne og det er kvistene som gjør fargene: bjørken rød og seljen gul - mot en bakgrunn av furuskog.
Fin belønning for en morgenvandring.

This is where I live: at the mountain, by the lake that is hidden behind the trees. The picture was taken in the dawn. The leaves are almost completely gone from the trees and the branches make the colors: red birch and yellow willow - against a backdrop of pine forests.  
A fine reward for a morning walk.

2011.11.07. Spjelkavik, Ålesund, Møre og Romsdal.
62°27'53.28"N   6°21'55.62"E 
Olympus E-P3. Zuiko Digital 4,0/40-150mm.

søndag 6. november 2011

SAILLING YACHT - AIRPLANE?

Seilbåter har det til felles med fly at de utnytter vindens løft. Seilbåten har ikke vinger og seilflyet har ikke seil. Men vi kan sammenligne en seilbåt med et fly som er stilt på høykant med den ene vingen ned i vannet. På grunn av vannets store tetthet kan denne delen gjøres mindre. Seilbåtens seil er i dette bildet den vingen som er over vannet og kjølen vingen under vannet.
Flyvingen har en profil som er krum (konveks) på oversiden. Seilet er sydd slik at det får en krum form (konveks) når det fylles av vinden. Vingen og seilet beveger seg gjennom luften. Luften på begge sider av vingen/seilet bruker like lang tid fra forkanten der lufstrømmen splittes til bakkanten der lufstrømmene fra de to sider forenes igjen. Men fordi den ene siden er krum får luftstrømmen her en lenger vei å tilbakelegge og må derfor ha tilsvarende høyere hastighet.
Fysikkens lover sier oss at der "hastigheten er største er trykket minst". Den konvekse siden får derfor et lavere lufttrykk enn den konkave siden, et sug, kalt "løft" på den konvekse siden som holder flyet i luften og driver seilbåten fremover.
Kjølen hindrer at båten beveger seg i løftets retning, slik at den kan bevege seg på skrå i forhold til løftet og derved seile mot vinden, krysse, med opp til 45 grader. Det går an å seile enda skarpere mot vinden, men hastigheten vil da raskt avta.
Mannen på bildet seiler på skarp kryss. Båtens klassiske utforming tillater stor krenging uten særlig tap av fart. Moderne seilbåter er bredere og annerledes utformet og krever at de seiles mer opprett for ikke å tape fart.

Sailboats have in common with the aircraft that they utilize the wind's lift. Sailboats do not have wings and sail plane has no sail. But we can compare a sailboat with an aircraft set on its side floating on the water with one wing in the water. Because of water's density this part is made smaller. The sail of the sailboat is in this context the wing above the water and the keel is the wing in the water.
Airfoil has a profile that is curved (convex) on the upper side. The sail is made so that they get a  curved shape (convex) when filled with wind. The wing and sail moves through air. The air on both sides of the wing / sail uses the same length of time from the front edge where air flow split, to aft edge where air flows from the two sides join together again. But because one side is curved is the air flow here has a longer distance to travel and therefore at a correspondingly higher speed.
Laws of physics tell us that "where the speed is greatest, the pressure is at least". The convex side will therefore have a lower pressure than the concave side, a low air pressure, called "lift" keeps the aircraft in the air and propels the yacht forward.
The keel prevents the boat from moving in the direction of the "

lift", so it can move at an angle relative to the direction of the lift and thus sail against the wind, up to 45 degrees. It is possible to sail even sharper towards the wind, but the speed will rapidly diminish.
The helmsman on the picture is sailing close hauled winward. The shape of this classical yacht permits it to  lean heavily lewards without loosing speed. Modern yachts have a fuller hull and a flatter bottom. The have to be sailed more upright to maintain speed.2010.08. 03. Grimstad, Aust-Agder.
58°18'52.81"N 8°35'38.91"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/70-300 mm.

FROSTY MIST

Vinteren med rimfrost og kulde nærmer seg, kaskje med scener som dette.

Winter with its frostbite and cold is closing in, may be with scenes like this.

2008.02.10. Hamre, Osterøy kommune, Hordaland.
60°34'6.56"N 5°26'51.33"E
Olympus E-510, Zuiko Digital 3,5/14-42mm.

torsdag 3. november 2011

HIDSNESET LIGHTHOUSE


På kysten, ut mot havet, er stemningsskiftene mer dramatiske enn på fastlandet og i fjordene, sikkert fordi her er mer himmel og hav. Her sees Hidsneset fyrlykt mot Sandsøya.

At the coast, close to ocean, the shift in the moods  are  more dramatic than on the mainland and in the fjords, probably because here is more of sea and skies. Here is the Hidsneset beacon seen against the Sandsøya.

2009.04.10. Løsetmola, Gurskøy, Sande kommune, Møre og Romsdal.
Olympus E-510. Zuiko Digital 3,5/14-42mm.

torsdag 20. oktober 2011

THE CORMORANTS ON THE SKERRY

Skarvene er fascinerende fugler. De tilbringer mye tid i sjøen og tørker seg på land. Skarver som sitter på skjær og sjømerker med spredte vinger for å tørker dem er et velkjent syn der skarv er vanlig. Her er et skarveskjær ved siden av Ulla fyr godt befolket av skarv som hviler og soler seg.

Cormorants are fascinating birds. They spend much time in the water and drying out on land. Cormorants sitting on rocks and sea marks spreading their wings to dry them, is a familiar sight where cormorants are a common sight. Here are cormorants on a well populated skerry near Ulla lighthouse, resting and sunbathing.


2009.06.21. Ulla fyr, Kvernholmen, , Haramsøy, Haram kommune, Møre og Romsdal.
62°40'52.94"N 6° 9'59.73"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

     

søndag 16. oktober 2011

WINTER IS KNOCKING ON THE DOOR

Høsten med sine praktfarger er over. Vinteren er like om hjørnet. Men den er ikke uten farger - som her - kantet med rimfrost. Hver årsid har sin sjarm og sine fotografiske muligheter.

The autum with its color dispaly is over. The winter is just around the corner - as here - rimmed with ice crystals. Every season has its charm and its photographic possibilities.


2009.11.02. Spjelkavik, Ålesund.
Olympus E-510. Zuiko Digital 3,5/14-42mm.

tirsdag 11. oktober 2011

SPRING?
Nei, tvert imot. Det er solstreif og vindkast som rusker i høstens første tegn på fargeforandring i grønnsværet.

Spring? No, on the contrary. 
It is a touch og sunbeams and wind  scrolls stirring up the first signs of autumnal colors in the greenery.


See also: http://frodeingehelland.blogspot.com/
and http://frodeingehellanvekster.blogspot.com

2011.09.23. Nes, Seljord, Telemark.
59°25'35.04"N 8°45'10.05"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

søndag 9. oktober 2011

REACHING THE LIMIT

Det var flere enn meg som kunne glede seg over denne morens - eller kanskje passepikens - enestående evne til å leke med og aktivisere den lille gutten. De frydet seg åpenbart begge to - sammen med folk omkring. Men da hun ville forevige småen, slo han seg fullstendig vrang. Jeg tror ikke det lykkes henne å forevige et eneste øyeblikk av den glade leken.
Han lot seg overhode ikke bevege til å samarbeide. Fotgraferes?
Nei, der gikk grensen!

It was more than I that could enjoy the sight of this mother - or maybe nanny's - unique ability to play with and activating the little boy. They both obviously rejoiced - together with people around. But when she wanted to capture the little one with her comact camera, he deadlocked completely. I do not think she succeded to capture a single  moment of the happy moments. 
It was obviously completely impossible for her to make him cooperate.
To be photographed? 
No, that is the limit!2011.09.17. Riga, Latvia.
56°56'51.77"N 24° 6'34.57"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

fredag 7. oktober 2011

PARK
Parken er skapt for folk - og uten folk er den heller ikke fullstendig. Man sitter i parken eller man spasserer gjennom den. Slik som her: Ro, liv og bevegelse - hele tiden skiftende.


The park is made for people - and without people it is not complete. Yuo sit in the park or stroll through it. As here: Peace, life and movement - constantly changing.


2011.09.17. Riga, Latvia.
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

lørdag 1. oktober 2011

RURAL INTERIOR

I betegnelsen "bondsk" legger man ofte betydningen enkelt, grovt.
Med utgangspunkt i dette bondeinteriøret fra Telemark kunne man like godt gi det betydningen raffinert, dristig, harmonisk, smakfullt osv.
Det var slike interiører som tente nyromantikernes  begeistring på slutten av 1800-tallet og sansen for bruken av dristige farger.
Hvilket ikke burde forundre noen.

The term 'rustic' we often comprehend as simple, crude.
Based on this rural interior of Telemark, one could just as well give it meaning of sophisticated, bold, harmonious, tasteful, etc.
It was such interiors that lit new our romantic painters enthusiasm in the late 1800s and the their use of bold colors.
Which should not surprise anyone.


2011.09.23. Seljord, Telemark, Norge.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.


torsdag 22. september 2011

JULIET HAS LEFT THE BALKONY

Ved Sovjetunionens fall i 1991 måtte den trekke seg ut av "vennskapslandene" og  mange steder  etterlot den seg enorme produksjonsanlegg. Vedlikeholdet var ikke deres fremste kjennetegn, men de er i de fleste steder ennå i full drift.
Det er ingen glad, fremtidsoptimisme i dette bildet. Det preges heller av den hverdagslige innbitthet som holder tilværelsen igang.
Fargeharmoniene er en bonus, selv om den er utilsiktet .When the Soviet Union collapsed in 1991 it  had to pull out of the "friendship countries" and many places it left behind huge production facilities. The maintenance was not their main characteristics, but they are most places yet fully operational.
There is no happy, optimism in this picture. It is rather characterized by the human stubbornness to keep everyday life going.
The color harmonies are a bonus, though accidental.


2011.09.16. Riga, Latvia.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

onsdag 21. september 2011

CONSTABLE

Besøkte Constable noengang Riga?

Did Constable ever visit Riga?2011.09.17. Riga, Latvia.

Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

tirsdag 20. september 2011

ESTETICSEstetikk er læren om det skjønne. 
Noen konkret, enhetlig lære med teori og regler har jeg så langt til gode å finne. Men det finnes en mengde påstander og læresetninger for god estetikk. Ett eksempel er det gylne snitt, ett annet er Ittens fargelære.- Men alle disse del-tetoriene er ikke bundet sammen i et felles, overordnet system  som fortjener å kalles læren om det skjønne.
Begrepet estetiker er like vagt. De fleste, såkalte estetikere jeg har møtt, har vært selvbestaltede forvaltere av den gode smak, gjerne med ambisjon av å være i forkant av utviklingen.
Så oppstår det merkelige fenomen at de som følger disse reglene blir fantasiløse sporgjengere, mens de som skaper det overraskende, nye og fremragende i nesten alle tilfelle er dem som kaster vrak på de selvsamme reglene.
Men felles for dem alle er at de har hatt form- og uttrykksgivende ambisjoner.

Det utsnittet av en konstruksjon som er avbildet ovenfor har neppe vært gjenstand for særlig dyptpløyende, estetiske overlegninger. Rasjonell og økonomisk tankegang ligger bak utformingen. Det altoverskyggende målet var lasting av kull fra land til skip, så raskt, effektivt og økonomisk som praktisk mulig.

Men i all sin uskjønnhet har likevel dette sin egen estetikk. Det har et uttrykk som griper og fascinerer - i alle fall meg.

Hva skjønnhet er? 
Aner ikke.


Aesthetics is the study of the beautiful. 
Some specific, uniform learning with theory and rules I have so far yet to find. But there are a plethora of claims and teachings for good aesthetics. One example is the the rule of the golden section, and otherwise Ittens color theory . But all of these part-theories are not bound together in a common, overarching system which deserves to be called the doctrine of the beautiful.
The term esthetician is equally vague. Most so-called aesthetes I have met have been selfappointed managers of good taste, often with the ambition of being at the forefront of the development.
So, the strange is that those who follow these rules will remain track walkers. In contrast,  individuals creating surprising new and outstanding works, in almost every case, are those rejecting these rules.
But common to them all is that they been driven by serious form- and expression-giving ambitions .

The outline of a structure that is depicted above, has hardly been the subject of particularly profound, aesthetic deliberations. Rational and economic thinking has been shaping the design. The overriding goal was loading coal from land to ship as quickly, efficiently and economically as practicable.


But however, 
in all its uglyness, it has 
aesthetics of its 

own . It has a look that grabs and fascinates - at least me.


And beauty is?? 
Have no idea.


2011.09.16. Riga, Latvia.
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

søndag 18. september 2011

COAL POWER


Kull er  den viktigste brenselskilden i Europa. Kullfyrte kraftverk forsyner også oss med strøm. Om våren og sommeren fylles kraftverkmagasinene våre opp og det eksporteres store mengder strøm til land i Europa. Når så magasinene er ettertrykkelig nedtappet og høstkulden står for døren, oppfordres vi til å spare strøm på grunn av tomme magasiner. Fordi vi da må importere strøm fra utlandet skrus prisen i været.
Dette gjentar seg hvert år.
Det svarte stoffet på bilder er det vi får vår strøm fra senhøstes, vinter og vår.


Coal is the major fuel source in Europe. Coal-fired power plants also supply us with electricity. In spring and summer the powerplant dams here in Norway are filled up and large amounts of electricity exported to countries in Europe. When the reservoir is emphatically depleted and autumn cold is approaching, we are called on to conserve power because of the empty magazines. Because we need to import electricity from abroad the price is screwed up.
This repeats itself every year.2011.09.16. Riga, Latvia.
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

tirsdag 13. september 2011

PENCIL DRAWING?


Dette bildet er tatt ut fra en Hi-8 video. Deretter er det behandlet i et enkelt fotoprogram med et art filter som etterlikner byantstreker. Fordi bildet hadde så lav oppløsning ble virkningen tydelig. Og resultatet ble langt bedre enn utgangspunktet.
Og det er jo poenget?

This picture is taken from a Hi-8 video. Then it is treated in a simple photo program with an art filter that mimics pencil lines. Because the image was so low resolution, the effect became clearly. Or the result was far better than the starting point.
And isn't that's the point
?1994 Spjelkavik, Ålesund
Sony camcorder TR-705.

søndag 28. august 2011

CORRUGATED IRONBølgeblikktak har ikke særlig status i forstedene. Det regnes som simpelt. Men se bare på dette bølgeblikktaket hvor flott det er i all sin fargeprakt.
Det er vel ikke å ta for hardt i å kalle dette for et stykke hverdagspoesi.
Er det?Corrugated tin roof is not high in esteem in the suburbs. It is considered cheap and vulgar. But just look at the corrugated iron roof, how great it is in all its colorful glory.
It's not too  take my mouth too full calling this a piece of everyday poetry. 
Is it?. 


2011.08.28. Vasstranda, Spjelkavik, Ålesund, Møre og Romsdal.

Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

torsdag 25. august 2011

BOATS

Disse to båtene utfyller hverandre på en pussig måte. Den ene er farget utvendig mens den andre hvit utvendig og farget innvendig. De ligger symmetrisk plassert ved enden av bryggen - som er befolket av to måker.

These two boats complement each other in a funny way. One is colored exterior and the other white outside and colored inside. They are symmetrically located at the end of the pier - which is populated by two seagulls.

2010.09.18. Töölönlahti, Helsinfors, Finland.
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

See also: http://frodeingehelland.blogspot.com/
and http://frodeingehellanvekster.blogspot.com

onsdag 24. august 2011

RURAL LANDSCAPE

Her er ulike sider av kulturlandskapet som beiteland og slåttemark, steingard som skiller utmark og innmark, utløe og noen sauer midt i matfatet. Hjulsporene røper noe om grunnens beskaffenhet.
Alt dette servert i en kaskade av grønt.

Here are various aspects of the cultural landscape as pastures and hayfields, a stonewall that separates the outfield and infield, release, and some sheep in the middle of the dinner plate. Wheel tracks reveals something about the ground condition. 
All this served in a cascade of green.


2010.09.12. Alnes, Godøy i Giske kommune, Møre og Romsdal.
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

THE PATH

Dette bildet er ikke så langt unna en episode jeg husker fra barndommen.  En gang mistet jeg retningen og lette på måfå etter veien tilbake mens tanken på troll, ulv og bjørn ble mer og mer skremmende. Tilsvarende stor var lettelsen da jeg i skogens halvmørke snublet over stien jeg hadde mistet, stien som ledet ut i lyset og tryggheten.

This picture is not not so far away from an episode I remember from childhood. Once I lost my direction and searched at random for the way back. The imaginations of trolls, wolves and bears became more and more frightening. Similarly, great was the relief when I in the gloomy light stumbled across the trail I had lost and found the way out of the wood, into the light and safety.2011.06.11.Spjelkavik, Ålesund, Møre og Romsdal.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

tirsdag 23. august 2011

KVAVLIN

Det litt dystre været er ypperlig for fiske. Men den som har med kamera i stedet for fiskeutstyr  får heller glede sg over de store perspektivene og det stemningsfulle været. Her var det tidligere en rekke innsjøer som en oppdemming har gjort til en. Derfor har de ulike deler av innsjøen ulike navn.
Denne delen heter Kvavlin. Og stedet er ved utløpet av Trøllelva.


The little gloomy weather is great for fishing. But whoever has acamera instead of fishing equipment has to rejoce over the the major perspectives and the atmospheric air. 
There was previously a series of lakes, but at the lakes has been combined in one dam. Therefore, the various parts of the lake, different name.
This section states Kvavlin. And local place is at the oulet of Trøllelva. 2011.06.18. Kvavlin, Grunke i Valdres, Oppland.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.


søndag 21. august 2011

REIN


Det beste fotolyset er i regnvær eller like etter. Det bløte lyset tra den overskyete himmelen kaster ikke skarpe skygger. Regnet får fargene frem i alle ting - som her i klosterparken på Rein. Alt det grønne får det gamle stabburet til å gløde.

The best photographic light is in the rain or just after. The soft light from the overcast sky does not cast sharp shadows. The rain makes colors present in all things - which in this monastery park Rein. All that green is the old storehouse to glow. 

2011.08.17. Reinskloster, Rissa kommune, Sør.Trøndelag.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

fredag 19. august 2011

PARK


Parkanlegget er kulturlandskapets ekstreme manifestasjon: Kun til glede og adspredelse. Her er landskapsformer og vegetasjon nøye avveiet. Slik som her ved Austrått herregård.
Selv i øsende regnvær lyser grønne sjatteringer mot bløte skygger.


Park facilities are the extreme manifestation of the cultural landscape: For pleasure and diversion only. The  landscape  and vegetation are carefully balanced. Such as here at Austrått mansion.
Even in the pouring rain, shades of light green glows between the soft shadows.


2011.08.17. Austrått, Ørland kommune, Sør-Trøndelag.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

torsdag 11. august 2011

THE GREEK TEMPLE IN SEGESTADette velbevarte, doriske templet i Segesta har virkelig en beliggenhet verdig formålet. Høyt beliggende på en åsrygg med et fjell i bakgrunnen skuer det utover det vide landskapet.
De greske templene ble et forbilde i den vestlige arkitektur gjennom 2500 år. Gavl- og søylemotivet var obligatorisk i verdslige og kirkelige bygninger gjennom hele vår historie med et forbigående unntak for kirkebygg i gotikken. Bruken av tempelgavl og søyler forsvant i Europa rundt 1930, for å dukke opp igjen i enkelte postmodernistiske bygg . på 1960-1980-tallet - og i enkelte av ferdighusindustriens prestisjeboliger.
Den klare aksentueringen av det som bærer (søyler) og det som bæres (bjelker, gavler og tak) gjorde at disse klassiske byggverkene har en klarhet og enkelhet i uttrykket som ennå appellerer sterkt til oss.


This well-preserved, Doric temple at Segesta is really a situation worthy its purpose. High set on a hill with a mountain in the background it overlooks the wide landscape. 
The Greek temple was a model of the western architecture through 2500 years. Temple gable and pillars was mandatory in secular and ecclesiastical buildings throughout our history with a temporary exception for the church in the Gothic period. The use of the templegable and pillars disappeared in Europe in 1930's, to reappear in some post modern buildings in the 1960-1980's - and in some of the prefab industry's mor prestigeous homes. 
The clear accentuation of the carrier (pillars) and and the carried (beams, gables and roof) made these classic buildings have a clarity and simplicity of expression that still is strongly appealing to us.

201.03.10. Segesta, Sicilia.
Olympus E-510. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.See also: http://frodeingehelland.blogspot.com/
and http://frodeingehellanvekster.blogspot.com

fredag 29. juli 2011

DAWN IN SKATESTRAUMEN

Den som ikke står tidlig opp går glipp av mange fine naturopplevelser. Særlig overgangen mellom natt og dag kan ha mange fine virkninger. Som her, i Skatestraumen, like før det første bleke sollyset får overtaket.

Whoever does not get up early will inevetably miss the many beautiful outdoor moods. In particular, the transition between night and day can have many beutiful effects. As here, in Skatestraumen, just before the first pale sunlight gets the upper hand.

2011.03.10. Skatestraumen, Sogn og Fjordane.
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.


See also: http://frodeingehelland.blogspot.com/
and http://frodeingehellanvekster.blogspot.com

lørdag 23. juli 2011

HOLE IN THE WALL

Jadadajada, jeg vet at et vindu er et høl i veggen som er tettet igjen med glass. Men likevel . . .

Ok, ok, ok, I know that a window is just a hole in the wall, closed with glass. But nevertheless . . .

2011.05.22._Makarska, Kroatia
Olympus E-30Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

fredag 22. juli 2011

TWOLINESS


Dette ekteparet satt og tiet sammen mens de nøt den fine temperaturen, den beroligende utsikten og den milde duften av sjø. Enkelte kan kommunisere uten å si eller gjøre noe som helst. Kanskje dette tilfellet er eksempel på akkurat dette, at det usagte er vel så viktig som det sagte? I alle fall tydet alt på at de nøt stunden,This couple sat together in silence, enjoying the nice temperature, the soothing views and the gentle fragrance of the sea. Some people can communicate without saying or doing something specific. Maybe this case is an example of exactly this kind where the unspoken is as important as the spoken?
In any case, all indicated that they enjoyed the moment.

2011.05.22. Makarska, Kroatia.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

SUMMERNIGHT IN 1450 METERS HIGHT

Solen er gått ned og det nærmer seg midnatt. Ennå er det et dunkelt lys over landskapet, en kald trekk forsterker virkningen av det ødslige. Men stemningfullt er det. Milevis fra folk og bebyggelse gir det en sterk følelse av tilstedeværelse i det eventyrlige, følelsen av å være liten i en en veldig og litt farlig natur. 
Nettopp dette var råstoffet for  i vår nasjonale, bildende kunst i første halvdel av 1800-tallet, i romantikken.

The sun is far behind the horizon and it is almost midnight. There is still a dim light over the landscape, a cold draft enhances the effect of the desolate. But it is evocative. Miles from people and buildings, it provides a strong sense of presence in the adventure, the feeling of being small in a very large and somewhat dangerous nature.
Precisely this was the raw material for our national visual arts in the first half of the 1800s, the romantic period.


2011.07.10. Langevatnet, Skarvheimen, Sogn og Fjordane.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm. 

NOT THAT BAD


Manglende betydning gir manglende vedlikehold som gir interessante material- og fargevirkninger som  igjen er fotografisk fristende. 

Unsignificance gives neglect which results in interesting material- and color effects wich in turn are photographic  tempting.

2011.05.22. Makarska, Kroatia,
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

mandag 18. juli 2011

HOLEDALEN

Fra denne dalen går det i skarpe svinger opp på Vikafjellet mot Vik i Sogn. Myrkdalselven renner gjennom dalen mot Myrkdalen som har gitt den navn. Nede på sletten ligger stølene for gårdene lenger nede i dalen.
Her er ellers farger typisk for høyfjellet i tregrensen og over. 

From this lower valley the road is in sharp turns further on to Vikafjellet. Myrkdalselven flows through the valley and on to Myrkdalen which it is named after. Down on the plain lie the dairy farms for the farms further down the valley. They run no longer.Here are colors typical of high mountains in the tree line and over.


2010.08.16.  Holedalen, Voss kommune, Hordaland.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm. 

torsdag 7. juli 2011

SMALL TORTOISESHELL

Her beiter nestlesommerfuglen på tistler. En hel liten flokk på seks stykker  utfører den rene luftbaletten over og mellom blomstene og hverandre. De er nerveslitende å fotografere fordi de har en egen evne til å vende den fargeglade oversiden bort og slå vingene sammen i tide og utide. Det kan henge sammen med to ting: De har en tendens til å være vendt mot fotografen og følge med i hans bevegelser. Og de regulerer varmeopptaket fra sollyset - hvis det da ikke er for å forvirre fugler som jakter på dem.
I alle fall er de praktfulle og markerer at nå er høysommeren der.


Here the Small Tortoiseshell  butterfly is feeding on thistles. A whole little flock of six pieces perform an air ballet above and between the flowers and each other. They are nerve-racking to photograph because they have a knack for turning the colorful top off and turnthe wings together at all times. It may be related to two things: They tend to be facing the photographer to watch his movements and controls the heat absorption from sunlight - if it's not to confuse the birds that hunt on them.
In any case, they are gorgeous and marks that are now high summer is here.
 2011.07.06. Holt, Tvedestrand kommune, Aust-Agder..
Olympus E-30Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.