mandag 21. februar 2011

PICKET FENCE

Den som har måttet male et stakittgjerde noen ganger, synes sikkert ikke at slike gjerder er en god ide. Men en amatørfotograf som ser kveldsolen spille i et slikt gjerde, har sikkert en annen oppfatning.

To anyone who has had to paint a picket fence a few times, it certainly seems that such fencing is not a good idea. But an amateur photographer who sees the evening sun playing in such a fence, probably has a different opinion.

2011_02_20_Kremmerholmen, Fedje, Hordaland.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

lørdag 19. februar 2011

WHILE WE ARE WAITING THE SPRING


Februar ved Osterfjorden. Et lett snøfall har drysset over et landskap i bleke farger. De hvite snøpartiene får oppstikkende gresstuster i blek oker til å virke mer fargesterke enn ellers. Landskapet er på hvilepuls, klart til å bryte ut i lysende vårgrønt når det kommer varmere dager.Men det er enda en stund igjen.
Det kjennes på telen og den skarpe trekken. Men den gryende varme i de lave solstrålene bærer bud om en forandring.


February at the Osterfjorden. A light snow has sprinkled a landscape of bleached colors.  The white snow patches make the protruding pale ocher grass seem more colorful than usual. The landscape is on resting heart rate, ready to break out in bright spring green when the temperature gets warmer. But it is still long to go. The cold air and the sharp draft tell us that there still is some time left.
But the rising warmth in the low sun inducates a change.


2011_02_18_Hamre, Osterøy, Hordaland.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

tirsdag 8. februar 2011

LOOK OUTDenne karen her er ikke noe vanlig syn der jeg bor - hvis en da ikke ser opp.

Men etter et par slike opplevelser  har jeg vendt meg til å se opp - og får fra tid til annen oppleve syn som dette. Dessverre ikke alltid like nær som i dette tilfellet - og jeg har ikke alltid hatt kameraet klart.  Det har jeg også lært av.
Men det er slett ikke nok. Fugler beveger seg raskt og tar en seriefoto må en huske å stille inn autofokus på følgemodus (C - continuous) . Elleres er fokus låst fra første bildet og motivet beveger seg mens bildene tas. Med følgefokus vil vil automatikken hele tiden følge motivet under fotograferingen.
Skikkelige fuglefotografer sier man skal bruke manuell fokus  - som om dette er ikke vrient nok fra før.
Så bildet ble heller ikke denne gang helt skarpt.
Men NESTE gang !


This guy one here is not a common sight where I live - if one does not look up into the sky.
But after a few experiences like this I have got the habit to look into the sky - and  from time to time I experience events like this. Unfortunately, not always as close as this - and I have not always had the camera ready. That I also
have learned from. 

But it is still not enough. Birds move fast and take a series of photo must remember to set the auto focus on the follow focus (position C - continuous). Otherwise the focus will be locked on the distance to the first position while the other frames are taken ( . . broken English perfectly written . . ). In C position the automatic focus constantly follow the subject while the images are taken.
Real bird photographers says one has to use manual focus. Just as if this is not difficult enough already.
So the pictures did not become quite sharp this time.
But NEXT time!


2011.02.08. Kongeørn, Spjelkavik, Ålesund.
Olympus E-30. Zuiko Digital 3,5/ 70-300mm.

søndag 6. februar 2011

GLIMPSE FROM THE PHOTO BOXJeg har det sikkert som så mange andre: Eldre bilder liggende i gamle pappesker uten noen form for system. Men det har sine fordeler. For eksempel at det tilfeldig dukker opp glemte bilder fra en svunnen tid. Som her: Vi ser på sirkusparade. Sunniva har fått et eple som hun fortærer rmed innbitt konsentrasjon.
Gamle fotografiske rotekasser kan sannelig være rene skattkister verdt en gjennomsøkning fra tid til annen.


I most certainly am like many others: Older images stored in old cardboard boxes without any kind of system. But it has its advantages. For example, random surfacing of forgotten images from a bygone era. Like the above picture: We are watcing a circus parade and Sunniva has received an apple which she devours with determined concentration.

So old photographic poke boxes can be exiting treasure chests worth a visit from time to time.


1986.05. Ålesund.
MinoltaMD. Portragon 3,5/ 100mm.