mandag 28. mars 2011

COASTAL MARCH MORNINGI dette motivet fra kysten utenfor Ålesund en morgen i mars er det sannelig ikke mye farger. Men som svart/hvitt-foto tapte det seg kraftig, mistet noe fundamentalt viktig, noe av den blygrå atmosfæren som kjennetegnet motivet, det hutrende gufset i nakken.
Så farger kan være avgjørende - selv om man nesten ikke kan merke dem.
Hvite måker gir kontrast og liv i bildet.
In this scene a March morning from the coast near Ålesund , it is certainly not a lot of colors. But as black and white photography it lost something significant and fundamentally important. Some of the lead grey atmosphere of the scene, the shivering gust in the neck.
So color can be essential - even if they are hardly noticeable.
White gulls give contrasts and life to the picture.

2011.03.28. Vigra, Møre og Romsdal.
Olympus E-30. Olympus Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

søndag 27. mars 2011

POSTERS IN ENNADenne praktfulle plakatoppsetningen på en mur av tuff kunne bare forkommet i Italia - hvilket også er tilfelle. Her har plakatklistrerne, sikkert uten å reflektere, satt opp plakatene i en fin komposisjon med flott balanse mellom flatene.
Det er som med sangen og musikken. Dette har den jevne italiener i ryggmargen .

This stunning posterering could only occur in Italy - whict actually is the case.
here, the poster stickers, probably without reflecting about it, put up posters in a fine composition with great balance between the areas. It's like the song and music. The italians have it in their spinal chord.

 2010.03.12. Villa Roma, Enna, Sicilia.
Olympus E-510. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

lørdag 26. mars 2011

I MORE SMELL HAN SEE THIS PICTURET

Dette er nok et skoleeksempel på dårlig komposisjon. Her er intet interessepunkt  og det vesle som forgår, skjer langs kantene i bildet. I midten er det ingenting.
Men for meg lukter og smaker det av frisk sjø og antyder noe om de overraskende farger en kan finne under overflaten.


This is a first class example of bad composition. It contains no point of interest, the little going on here,  happens at the borders of the picture. In the middle there is nothing.
But to me it tastes and smells of fresh sea and suggests the that there may be surprising colours to be found under the surface. 


2009.04.15. Sulesund, Møre og Romsdal.
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8/ 7,2-50,8mm APO.

fredag 25. mars 2011

APPROACHING RAINFALL


Fra Tueneset er det utsikt til Hareidlandet og Runde. Her kommer er regnbyge sigende inn fra det åpne havet. Varselet var kraftige kastevinder. I løpet av et kvarters tid er det over og været letner.
Slik er det på kysten.
Man velge om man vil glede seg eller ergre seg over omskifteligheten, men kjedelig er det ikke.
Og jamen er det forfriskende!


From Tueneset is the wiev of Hareidlandet and the more distant Runde where the world biggest gold treasure was found on the bottom of the sea in the beginning of the seventies. 
Here the rain is approaching, forecasted by powerful wind squalls. After fifteen minutes it cleared again !
This is how it is at the coast.
One can choose wheter to rejoice or fret over the changing weather, but it is least of all boring.
Most of all it is refreshing.

1978. Tueneset Ålesund
Olympus Pen F. Olympus Zuiko Autozoom 3,5/50-90mm.

tirsdag 22. mars 2011

PATINA OF AGE

I Gimmestad gamle kirke finnes denne gamle døren på dåpshuset ved kirkeinngangen. Her har dekormaleren utfoldet seg med marmorering og farger i kontrastfargene grønt og rødt. Fargepaletten var sikkert ikke stor, for det meste jordfarger. Dette skaper en egen harmoni mellom fargene.  Og så har alder og rengjøring gjort sitt. Nyansene glir mykt over i hverandre og vi kan bare slå fast at tid og slitasje har løftet fargeholdningen over i en høyere sfære. 


In Gimmestad old church there is this  door to the font house by the entrance to the nave. The decoration painter has excelled in brush technique and colours by using the contrast between red and green. His clour palette was certainly not great and consisted mostly of earth colours. This creates a certain color harmony in the contrasts. And then the ageing and cleaning throughout hundres of years has affected the whole. We can only conclude that time and wear has lifted the colours and the transition of subtle shades  into a higher sphere.


http://kunsthistorie.com/fagwiki/Gimmestad_gamle_kirke


2009.09.27. Gimmestad i Sandane, Nordfjord.
Olympus E-510, Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

tirsdag 15. mars 2011

WINTER SUNSET AT THE COASTDenne solnedgangen var midlertidig. Det trakk over og skyene dekket for solen. Den kan såvidt skimtes som et blekt og ullenet nålestikk i det mørke partiet. Litt senere lysnet det igjen før solen solen endelig bestemte seg for å gå ned bak horisonten. Om vinteren er solbanen nærmere horisonten og solen går ikke så bratt ned i havet som om sommeren.


This sunset was temporary. The couds pulled over and covered the sun. It can barely be glimpsed as a pale and woolly pinhole in the darker part. A little later it brightened again before it the sun finally decided to go down behind the horizon. In winter the Ecliptic is  closer to the horizon and the sun is not so steeply into the sea in as in the summer.

2011.03.13. Stongfjorden, Askvoll i Sogn og Fjordane
Olympus E-30.  Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.   

mandag 14. mars 2011

SOCCER SUPPORTER
Skal man lære å stålsette seg mot livets opp- og nedturer, er rollen som fotballtilhenger et glimrende utgangspunkt.
Her er en tilhenger av Aalesund fotballklubb som tydeligvis har fått med seg ett eller annet gledelig nede på banen - kanskje et mål - hvem vet?


If somebodies are to learn to harden themselves against life's ups and downs, being a soccer supporter  must be an exellent starting point.
Here is a supporter of
Aalesund soccer club which apparently has observed one or another pleasant event down on the track - maybe a goal - who knows??


2007. Ålesund.
Olympus 510. Olympus Zuiko Digital 3,5/ 14 - 42mm.

LAUNDRYDette er også fra mine "gamle dager" i Oslo. Lakkegata var rett rundt hjørnet ved min arbeidsplass. Her var "Gråbeingården", kjent gjennom Rudolf Nilsens dikt. Gårdene var triste og grå. Men denne klesvasken muntret i alle fall skikkelig opp.


This is from my "old days" in Oslo. Lakkegata was just around the corner at my workplace. It was here "Gråbeingården" (Grey Wolf block), made ​​famous by Rudolf Nilsen poems. The blocks were sad and gray. But this laundry was at least cheerfully lightening up.

1964. Lakkegata, Oslo.
Flexaret IV, Meopta 3,5/ 80mm.

NORDMARKADette bildet er fra "gamle dager". Jeg reiste til Oslo for å arbeide som byplanassistent og hadde en scooter. Noe av det første jeg gjorde var å reise til Varingskollen, hvor jeg hadde rent på ski om vinteren.
Utsikten med det gnistrende vårlige tok nesten pusten fra meg. Som bilde er dette ikke noe å skrive hjem om, men som fotominne setter jeg stor pris på det.  


This image is from my "old days". I went to Oslo to work as assistant city planner. I had a motorscooter, and among the first things I did was to travel to Varingskollen, where I had run on skis in the winter.
The views of the sparkling springtime took my breath away. As a picture this is nothing to write home about, but as photo memory, I really appreciate it.


1964. Varingskollen, Hakadalen.
Flexaret IV, Meopta 3,5/ 80mm

søndag 13. mars 2011

DAWN IN LEIRGULEN
De første solstråler en tidlig vintermorgen i Leirgulen.


The first sunrays an early winter morning in Leirgulen.

2011.03.10. Leirgulen, Sogn og Fjordane.
Olympus E-30. Olumpus Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

fredag 11. mars 2011

WINTER MORNING AT THE COASTHurtigruten er verdenskjent for det severdige kystlandskapet mellom Kirkenes og Bergen.
Mindre kjent er hurtigbåten mellom Selje og Bergen. Det er en flerskrogsbåt som tilbakelegge strekningen på rundt 5 timer. På grunn av sin beskjedne størrelse kan den følge smale sund forbi der mennesker ennå bor. Variasjonen mellom det tette og intime på den ene siden og det åpne og det frie skifter fort og gir reiseopplevelsen en egen rytme og puls. Her passerer "Sognekongen" en fyrlykt i skjærgården før den setter kursen gjennom det storslagne og betagende Krakhellesundet i den indre leden, den gamle farleden mellom Sogn og kysten nordenfor.


Hurtigruten (The CoastalExpress) is worldwide known for the scenic landscape it passes through on its way between Kirkenes and Bergen.
Lesser known is the express route between Selje and Bergen. It is a multihull boat that covers the distance in about 5 hours. Because of its small size, the following narrow straits past where people still live. The variation between the narrowand intimate on the one handand, the open and free can change quickly and give the tour a rhythm and a pulse. Here the  southbound "Sognakongen" ("Sogn King") passes a beacon in the archipelago before heading through the quite absorbing Krakhellesundet in the inner lane of the old fairway between the Sognefjord and the coast further north.
2011.03.09. Sakrisskjæret, Buefjorden, Sogn og Fjordane.
Olympus E-3, Zuiko Digital 4/ 70-300mm.

fredag 4. mars 2011

KRAKHELLE SOUND
Det klarner opp etter uvær. Bergartene i Solund er sandstein og konglomerat fra Devontidentiden. De er harde og gir lite næring fra seg, så det vokser lite her.
Men landskapet får en spesiell atmosfære av steinalder og vikingtid. Den dramatiske lyssettingen bare forsterker det hele.


It clears up after the storms. The rocks in Solund consist of sandstone and conglomerate from the Devonian time period. They are hard and provide little nutrition to grass and plants, so it little will grow here.
But the landscape has a special atmosphere of the Stone Age and Viking time. The dramatic lighting makes it all more intense still.

2009_02_20_Krakhellesund, Solund, Møre og Romsdal.
Olympus E- 510. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.