mandag 18. april 2011

STILL ANOTHER BACKYARDDet slår meg at fascinasjonen for bakgårdsmotiver er tosidig:
På en ene siden er motivet, sett gjennom inngangen, så nær man kan komme et innrammet motiv. Flater, linjer og proporsjoner er noe mellom det abstrakte og det figurative. Og fargene trer ofte godt frem i den mørke omrammingen.
På den andre siden er disse uventede og overraskende glimtene inn i en vanligvis skjult verden stimulerende innslag i enhver byvandring.

It strikes me that the fascination with backyard motives are twofold:
On the one hand, the subject, seen through the entrance, is so close you can get a framed scene. Areas, lines and proportions are something between the abstract and the figurative. And the colors come often evident in the dark surround.
On the other hand, these unexpected and surprising glimpses into a world usually hidden, are highly stimulating elements in any city walks.
.


2010.06.17. København.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

søndag 17. april 2011

OLD LOCK

Denne mekanismen er låsen på en middelalderdør i en middelalderkirke. Om låsen er like gammel som døren vites ikke. Døren har en rekke tykke tjærelag og runeinnskripsjoner.

This mecanism is a lock on a medieval door in a medieval church. If the lock is as old as the door is uncertain. The door has multiple thick layers of tar and runic inscriptions.

2008.04.04. Mosterhamn, Bømlo.
Olympus E-510,  Zuiko Digital 3,5/ 14-42mm.

lørdag 16. april 2011

FAMILIAR WITH PEOPLE

Dette ekornet var temmelig sikkert vant til mennesker. Jeg ville ikke bli det minste forbauset om det spiste nøtter av hånden min. Selv uten kom det overraskende nær. Jeg tok en rekke bilder, ikke særlig vellykkede, på grunn av dets raske bevegelser.
Det var som om det var en gjensidig forståelse mellom oss.

This squirrel was certainly familiar with people. I would not be surprised if it fethced nuts from my and. Even without, it came surprisingly close. I took series of shots, which was not very successful due its agile movementsI felt there was something mutual under standing between us.2008.11.01. London.
Olympus E-30. Olympus Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

fredag 15. april 2011

RAINY DAYDet var en grå regnværsdag - til denne parapyen dukket opp.


It was a grey, rainy day - until this umbrelle arrived.


2008.11.01_Camden, London.
Olympus E-510.  Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

onsdag 13. april 2011

ELDERLY HOUSESFunksjonalismen formulerte i 1880-årene det prinsipp at der er en uløselig sammenheng mellom funksjon og form. Denne nye bevisstheten skapte en helt ny holdning til formgiving. All utforming som ikke hadde sammenheng med bruken ble avvist som pynt. Men det var tillatt å fremheve konstruktive ledd i bygningsdeler.
Akkurat det man har gjort her, lenge før funksjonalismen. Dekkbord og belistning er fremhevet med oker - resten er kremhvitt. Men er det pynt eller understreking av husets struktur?
Man kan bare glede seg over farger og lysspill i denne fasaden.

Functionalism formulated in the 1880s the principle that there is an inextricable relationship between function and form. This new awareness created a whole new approach to design. Any design that not related to the use was rejected as a garnishBut it was permitted to emphasize the constructive part of building elements.
Just what they've done here, long before functionalism. Cover cladding  and framing is highlighted with ocher - the rest is cream white
But is it decoration or emphasis of the house's structure?
One can only enjoy the colors and play of light in this facade.

2011.04.08. Gamlebyen i Fredrikstad.
Olympus E-30.  Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

tirsdag 12. april 2011

ENTRANCE TO A BACKYARDInngangen til en bakgård er alltid i huset som skiller mellom gaten og bakgården - mellom offentlig og privat.
Bakgårdene kan variere fra de mørke med gjerder og søppelspann til solfylte arealer med planter, grøntarealer, benker og bord til utendørs  felleskap og en fredelig plett atskilt fra trafikk og offentlig liv utenfor.
Her ser vi bare adkomsten. Hva som venter oss innenfor forblir en overraskelse


The entrance to a backyard is always in the house that stands between the street and the backyard - between public and private.
Backyards may vary from the dark with fences and litterbins to sunny areas with plants, greenery, benches and tables for outdoor gatherings and a quiet spot away from traffic and public life outside.
Here we
only see an entrance. What awaits us is remaining a surprise. .

2011.04.08. Gamlebyen i Fredrikstad
Olympus E-30.  Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.   

tirsdag 5. april 2011

MATING TIMENå er det hekketid og fuglene er urolige. Om ikke så svært lenge har denne ærfuglen et kull med unger og hannfuglen er trukket ut på kysten igjen.

Now is the nesting time and the birds are restless. In not so very long the eider has chickens following her in line and the male birds have retired to the coast again. 


2008.07.22. Snaresund, Tvedestrand, Aust-Agder.
Olympus E-30. Olympus Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.