torsdag 19. mai 2011

LIGTH OF DAWN

Kystens skiftende sceneri er uendelig variert. I stille vær speiles det atmosfæriske spillet og lyset i vannet, mens i urolig vær danner sjøen en kontrast som i skumring- og demringslys flyter sammen.
Her presser havbrisen varmluft opp over Hovden og danner skyer, som dampskyer fra en vulkan., nesten som et "hodeplagg". Rester av lyset fra den synkende solen skaper et blå-rosa halvlys.
En halvtime etter, er det hele forandret.

The changing coast scenery is infinitely varied. In calm weather the atmospheric play and the light is reflected in the water, while in rough sea weather creates a contrast that in the twilight light and dawn floats is melting together. Here sea breezes is pushing milder and humid air up the hillsides of Hovden forming clouds, almost like steam from a volcano, almost like a 'hat'. Remains of the light from the descending sun creates a bluish-pink half-light.
Half an hour after, it's all changed

2011.03.13. Frøysjøen, Flora kommune, Sogn og Fjordane.
Olympus 510. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm. 

GLASSBLOWER'S FURNACE

Bak den lille åpningen befinner det seg et glødende inferno - bokstavelig talt. Først legges halvsmeltet glass på enden av glassblåserens rør. Deretter stikker glassblåseren enden av røret med glassklumpen inn gjennom åpningen i ovnene. Nå glasset er mykt nok. tas røret ut igjen og glassblåseren blåser klumpen til en blære mens han roterer røret for at glassblæren ikke skal bli skjev.
Av denne blæren skapes alle de gjenstander glassblåseren lager som glass, skåler og fat. En enkel prosess sammen med dyktighet og fantasi er det som skal til for å skape den rikdom av praktfulle glassgjenstander vi ser i hyllene i glassblåserens butikk.


Behind the small opening in the glassblowers furnace there is a fiery inferno - literally. Firstly, one put half melted glass on the end of the glass blower's pipe. Then the glass blower sticks  the end of the tube with glass lump through the opening in the furnace. When the glass is soft enough. the tube is taken out and the glass blower blows  a bladder of the lump while rotating the glass tube to prevent the bladder to be uneven. Of this bladder the glass blower creates all the objects  as glasses, bowls and dishes. A simple process with skill and imagination are what it takes to create the wealth of stunning glass objects we can see on the shelves in the glass blower's shop.


2011.04.08. Festningen i Gamlebyen, Fredrikstad, Østfold.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

tirsdag 17. mai 2011

FINNEMANNS PLASS


Dette er knipset fra et av de gamle trehusstrøkene i Sandviken i Bergen. Jeg slutter aldri å undre meg over den uttrykksvariasjon og harmoniske enhetlighet disse strøkene oppviser i former, materialer og farger.
Det var imidlertid en overraskelse å lese navneskiltet på hushjørnet til høyre: "Finnemanns plass".
Finnemann var en av min barndoms byoriginaler. Han var sønn av barbersvenn Olaf Kyrre Christensen og mor "pige" Gjertrud Larsen. Finn Olafsen var hans egentlige navn. Vi unger var litt redde for ham, men det ble sagt å ikke være det minste farlig. 
Jeg kan huske ham sittende med den store, flettede brødkurven bak på den nedfelte bagasjegrinden på Åsanebussen. Dette var ulovlig og farlig. Politiet grep straks inn hvis noen av guttene i gaten forsøkte på noe slikt. Men Finnemann så de gjennom fingrene med.
Finnemann var bud i Mathismarkens Husholdningshandel i Geble Pedersensgate. Det ble sagt at han hadde en  usedvanlig nydelig håndskrift.   Finnemann var nok byoriginal og en ensom outsider i det bergenske bybildet. Men på hans 70-årsdag ble det gjort stor stas på ham. Byens ordfører og andre notabiliteter avla ham visitt og lot seg behørig avbilde i byens aviser.  
Han døde 14. august 1968. 
1. juli 2002 ble en plass i Sandviken ved Krohnengensmuget oppkalt etter ham.

This is snapped from one of the old wooden house districts of Sandviken in Bergen. I never cease to wonder about the variation in expression and the harmonious uniformity these areas show in forms, materials and colors.
However, it was a surprise to read the name plate on the corner of the house on the right "Finnemanns plass " (Finnemanns Place).
Finnemann was one of my childhood city originals. He was the son of barber  Olaf Kyrre Christensen and mother Gertrude Larsen. Finn Olafsen was his real name. We kids were a little afraid of him, but he was said to not care the least dangerous.
I can remember him sitting with the large, braided bread basket on the back of the storage frame on Åsane bus. This was illegal and dangerous. Police would intervene immediately if any of the boys in the street tried something like that. But
they accepted Finnemann doing it.
Finnemann was  "delivering boy   " in Mathismarkens Domestic Trade in Geble Pedersen Street. It was said that he had a remarkably beautiful handwriting. Finnemann was a city original and a lonely outsider in Bergen. But on his 70th birthday it was made ​​a great fuss of him. The city's mayor and other notables visited him in his home him and were duly photographed in the city's newspapers.
He died 14th of August 1968.
1st of July 2002, the place in Sandviken near Krohnengen Alley named after him.

2009.02.24. Sandviken, Bergen.
Olympus E-510.  Zuiko Digital 2,8/ 11-22mm.  

GREEN VEINED WHITERapssommerfuglene er tallrike der de sommeren gjennom flyr over over mjødurtene og geitramsene ved Lillevannet. De er utholdende flygere. Det er vanskelig å trette dem ut for å få tatt bilde av dem. Om man jager dem opp hver gang de setter seg, har de likevel et ess i ermet. Det ser i hvert fall slik ut. Den forfulgte setter seg sammen med en annen sommerfugl, så flyr de begge opp, rundt herandre før de skiller lag. Det er da ikke mulig å se hvem av dem som er den uthvilte og hvem som er utkjørt. Så et fristende alternativ for fotografen er å gi opp og heller satse på at en annen ikke stikker av når fotografen nærmer seg mot solen.
Men sjansen er ikke stor.

Rapssommerfugler (Green-veined White) are abundant throughout the summer where they fly over the mead herbs and fireweed at Lillevannet (Little Lake). They are persevering pilots. It's hard to tire them out to get a picture of them. If you chase them up every time they sit down, they seem to have an ace up their sleeve - it certainly looks like it. The persecuted sits with another butterfly, flying so they are both up around each other before parting. It is not possible to see which of them has been resting and which one is exhausted. Then it becomes a tempting option for the exhausted photographer is to give up and instead bet that another does not run away when the photographer approaches against the sun. 
But the chances are not great.

2009.07.28. Lillevannet, Spjelkavik.
Olympus 510. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.  

mandag 16. mai 2011

A DOG'S LIFE

"Ny bil og uten førerkort!
Jeg hadde tenkt å råne litt i strøket. Det kryr av lekre tisper. Så misforsto snuten litt kosebjeffing og beslagla førerkortet mitt.
Ikke rart jeg er ute av humør.
For et hundeliv!"

"New car and no driver's license! I was going to cruise a little in the neighbourhood. It's crowded with gorgeous bitches around here. Then the copper misunderstood some smallbarking and confiscated my license. No one should wonder why I'm in a bad mood.
It's really a dog's life . "

2005.07.17, Brevik, Porsgrunn kommune, Telemark.
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8/ 7,2-50,8mm APO.

ANCHORDette ankeret hang i en fordypning i skutesiden på den vesle fergen Løvøy i Brevik. Arrangementet var nok først og fremst for at den skulle kunne legge problemfritt til kai uten å komme borti med ankeret. Men samtidig ble dette en virkningsfull presentasjon av ankeret. Neppe tilsiktet, men det så mest ut som en ustmykning.

This anchor hung in a recess in the hull on the small ferry Løvøy from Brevik. The arrangement was first and foremost to prevent getting in the way when docking. However, instead it was a powerful presentation of the anchor. Hardly intentional, but it looked more like a garmish.


2005.07.16. Brevik, Porsgrunn kommune, Telemark.
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8/ 7,2-50,8mm APO.

søndag 15. mai 2011

BARN

Jeg falt pladask for dette motivet med en liten sunnmørslåve med Storfjorden i bakgrunnen. Den røde bygningen mot de blå fjellene og fjorden og de to trærne som binder huset mot bakken sammen med takvinklene som samsvarer med fjellene i bakgrunnen gjorde det hele uimotståelig.
Jeg har flere ganger vendt tilbake til motivet for å gjøre det bedre, men har aldri klart å få noe mer ut av det.

I fell for this scene with a small barn at Storfjorden (The Great Fjord) in the background. The red building against the blue mountains and the fjord, and the two trees that connects the house to the ground, along with the roof angles that matches the mountains in the background, made it all irresistible.
I have repeatedly returned to the scene to make a better shot, but never succeeded.


1980, juni, Vaksvik, Ørskog kommune, Møre og Romsdal..
Olympus Pen F. Olympus Zuiko Auto-zoom 3,5/ 50-90mm.

lørdag 14. mai 2011

TRUNK


Denne trestammen er merket av alder og vær. Den er forlengst avgått ved døden, men har knapt vært så fargerik i live.

This trunk is marked by age and weather. It is long since dead, but has hardly ever been so colorful alive.

2011.07.01.Femunden, Røros kommune i Sør-Trøndelag.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

fredag 6. mai 2011

SPRING IS HERE AGAIN

Engkarsen, denne skjøre blomsten er en av vårens første, en uke eller to etter hvitveisen. Den kan dekke marker og plener med et lyst blåfiolett slør som kommer til sin rett etter solnedgang - hvis man da har nerver til å la plenen gro lenge nok uten å klippe.

This delicate flower is one of the first in the spring, a week or two after the anemones. It can cover fields and lawns with a bright blue-violet veil that comes to show itself from the best side after sunset - if you then have the nerve to let the lawn grow long enough without using the lawn mover.2011.05.06.Volsdalsberga, Ålesund.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm..