fredag 29. juli 2011

DAWN IN SKATESTRAUMEN





















Den som ikke står tidlig opp går glipp av mange fine naturopplevelser. Særlig overgangen mellom natt og dag kan ha mange fine virkninger. Som her, i Skatestraumen, like før det første bleke sollyset får overtaket.

Whoever does not get up early will inevetably miss the many beautiful outdoor moods. In particular, the transition between night and day can have many beutiful effects. As here, in Skatestraumen, just before the first pale sunlight gets the upper hand.

2011.03.10. Skatestraumen, Sogn og Fjordane.
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.


See also: http://frodeingehelland.blogspot.com/
and http://frodeingehellanvekster.blogspot.com

lørdag 23. juli 2011

HOLE IN THE WALL





















Jadadajada, jeg vet at et vindu er et høl i veggen som er tettet igjen med glass. Men likevel . . .

Ok, ok, ok, I know that a window is just a hole in the wall, closed with glass. But nevertheless . . .

2011.05.22._Makarska, Kroatia
Olympus E-30Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

fredag 22. juli 2011

TWOLINESS


Dette ekteparet satt og tiet sammen mens de nøt den fine temperaturen, den beroligende utsikten og den milde duften av sjø. Enkelte kan kommunisere uten å si eller gjøre noe som helst. Kanskje dette tilfellet er eksempel på akkurat dette, at det usagte er vel så viktig som det sagte? I alle fall tydet alt på at de nøt stunden,



This couple sat together in silence, enjoying the nice temperature, the soothing views and the gentle fragrance of the sea. Some people can communicate without saying or doing something specific. Maybe this case is an example of exactly this kind where the unspoken is as important as the spoken?
In any case, all indicated that they enjoyed the moment.

2011.05.22. Makarska, Kroatia.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

SUMMERNIGHT IN 1450 METERS HIGHT













Solen er gått ned og det nærmer seg midnatt. Ennå er det et dunkelt lys over landskapet, en kald trekk forsterker virkningen av det ødslige. Men stemningfullt er det. Milevis fra folk og bebyggelse gir det en sterk følelse av tilstedeværelse i det eventyrlige, følelsen av å være liten i en en veldig og litt farlig natur. 
Nettopp dette var råstoffet for  i vår nasjonale, bildende kunst i første halvdel av 1800-tallet, i romantikken.

The sun is far behind the horizon and it is almost midnight. There is still a dim light over the landscape, a cold draft enhances the effect of the desolate. But it is evocative. Miles from people and buildings, it provides a strong sense of presence in the adventure, the feeling of being small in a very large and somewhat dangerous nature.
Precisely this was the raw material for our national visual arts in the first half of the 1800s, the romantic period.


2011.07.10. Langevatnet, Skarvheimen, Sogn og Fjordane.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm. 

NOT THAT BAD


Manglende betydning gir manglende vedlikehold som gir interessante material- og fargevirkninger som  igjen er fotografisk fristende. 

Unsignificance gives neglect which results in interesting material- and color effects wich in turn are photographic  tempting.

2011.05.22. Makarska, Kroatia,
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

mandag 18. juli 2011

HOLEDALEN





















Fra denne dalen går det i skarpe svinger opp på Vikafjellet mot Vik i Sogn. Myrkdalselven renner gjennom dalen mot Myrkdalen som har gitt den navn. Nede på sletten ligger stølene for gårdene lenger nede i dalen.
Her er ellers farger typisk for høyfjellet i tregrensen og over. 

From this lower valley the road is in sharp turns further on to Vikafjellet. Myrkdalselven flows through the valley and on to Myrkdalen which it is named after. Down on the plain lie the dairy farms for the farms further down the valley. They run no longer.Here are colors typical of high mountains in the tree line and over.


2010.08.16.  Holedalen, Voss kommune, Hordaland.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm. 

torsdag 7. juli 2011

SMALL TORTOISESHELL





























Her beiter nestlesommerfuglen på tistler. En hel liten flokk på seks stykker  utfører den rene luftbaletten over og mellom blomstene og hverandre. De er nerveslitende å fotografere fordi de har en egen evne til å vende den fargeglade oversiden bort og slå vingene sammen i tide og utide. Det kan henge sammen med to ting: De har en tendens til å være vendt mot fotografen og følge med i hans bevegelser. Og de regulerer varmeopptaket fra sollyset - hvis det da ikke er for å forvirre fugler som jakter på dem.
I alle fall er de praktfulle og markerer at nå er høysommeren der.


Here the Small Tortoiseshell  butterfly is feeding on thistles. A whole little flock of six pieces perform an air ballet above and between the flowers and each other. They are nerve-racking to photograph because they have a knack for turning the colorful top off and turnthe wings together at all times. It may be related to two things: They tend to be facing the photographer to watch his movements and controls the heat absorption from sunlight - if it's not to confuse the birds that hunt on them.
In any case, they are gorgeous and marks that are now high summer is here.
 



2011.07.06. Holt, Tvedestrand kommune, Aust-Agder..
Olympus E-30Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.