søndag 28. august 2011

CORRUGATED IRONBølgeblikktak har ikke særlig status i forstedene. Det regnes som simpelt. Men se bare på dette bølgeblikktaket hvor flott det er i all sin fargeprakt.
Det er vel ikke å ta for hardt i å kalle dette for et stykke hverdagspoesi.
Er det?Corrugated tin roof is not high in esteem in the suburbs. It is considered cheap and vulgar. But just look at the corrugated iron roof, how great it is in all its colorful glory.
It's not too  take my mouth too full calling this a piece of everyday poetry. 
Is it?. 


2011.08.28. Vasstranda, Spjelkavik, Ålesund, Møre og Romsdal.

Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

torsdag 25. august 2011

BOATS

Disse to båtene utfyller hverandre på en pussig måte. Den ene er farget utvendig mens den andre hvit utvendig og farget innvendig. De ligger symmetrisk plassert ved enden av bryggen - som er befolket av to måker.

These two boats complement each other in a funny way. One is colored exterior and the other white outside and colored inside. They are symmetrically located at the end of the pier - which is populated by two seagulls.

2010.09.18. Töölönlahti, Helsinfors, Finland.
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

See also: http://frodeingehelland.blogspot.com/
and http://frodeingehellanvekster.blogspot.com

onsdag 24. august 2011

RURAL LANDSCAPE

Her er ulike sider av kulturlandskapet som beiteland og slåttemark, steingard som skiller utmark og innmark, utløe og noen sauer midt i matfatet. Hjulsporene røper noe om grunnens beskaffenhet.
Alt dette servert i en kaskade av grønt.

Here are various aspects of the cultural landscape as pastures and hayfields, a stonewall that separates the outfield and infield, release, and some sheep in the middle of the dinner plate. Wheel tracks reveals something about the ground condition. 
All this served in a cascade of green.


2010.09.12. Alnes, Godøy i Giske kommune, Møre og Romsdal.
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

THE PATH

Dette bildet er ikke så langt unna en episode jeg husker fra barndommen.  En gang mistet jeg retningen og lette på måfå etter veien tilbake mens tanken på troll, ulv og bjørn ble mer og mer skremmende. Tilsvarende stor var lettelsen da jeg i skogens halvmørke snublet over stien jeg hadde mistet, stien som ledet ut i lyset og tryggheten.

This picture is not not so far away from an episode I remember from childhood. Once I lost my direction and searched at random for the way back. The imaginations of trolls, wolves and bears became more and more frightening. Similarly, great was the relief when I in the gloomy light stumbled across the trail I had lost and found the way out of the wood, into the light and safety.2011.06.11.Spjelkavik, Ålesund, Møre og Romsdal.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

tirsdag 23. august 2011

KVAVLIN

Det litt dystre været er ypperlig for fiske. Men den som har med kamera i stedet for fiskeutstyr  får heller glede sg over de store perspektivene og det stemningsfulle været. Her var det tidligere en rekke innsjøer som en oppdemming har gjort til en. Derfor har de ulike deler av innsjøen ulike navn.
Denne delen heter Kvavlin. Og stedet er ved utløpet av Trøllelva.


The little gloomy weather is great for fishing. But whoever has acamera instead of fishing equipment has to rejoce over the the major perspectives and the atmospheric air. 
There was previously a series of lakes, but at the lakes has been combined in one dam. Therefore, the various parts of the lake, different name.
This section states Kvavlin. And local place is at the oulet of Trøllelva. 2011.06.18. Kvavlin, Grunke i Valdres, Oppland.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.


søndag 21. august 2011

REIN


Det beste fotolyset er i regnvær eller like etter. Det bløte lyset tra den overskyete himmelen kaster ikke skarpe skygger. Regnet får fargene frem i alle ting - som her i klosterparken på Rein. Alt det grønne får det gamle stabburet til å gløde.

The best photographic light is in the rain or just after. The soft light from the overcast sky does not cast sharp shadows. The rain makes colors present in all things - which in this monastery park Rein. All that green is the old storehouse to glow. 

2011.08.17. Reinskloster, Rissa kommune, Sør.Trøndelag.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

fredag 19. august 2011

PARK


Parkanlegget er kulturlandskapets ekstreme manifestasjon: Kun til glede og adspredelse. Her er landskapsformer og vegetasjon nøye avveiet. Slik som her ved Austrått herregård.
Selv i øsende regnvær lyser grønne sjatteringer mot bløte skygger.


Park facilities are the extreme manifestation of the cultural landscape: For pleasure and diversion only. The  landscape  and vegetation are carefully balanced. Such as here at Austrått mansion.
Even in the pouring rain, shades of light green glows between the soft shadows.


2011.08.17. Austrått, Ørland kommune, Sør-Trøndelag.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

torsdag 11. august 2011

THE GREEK TEMPLE IN SEGESTADette velbevarte, doriske templet i Segesta har virkelig en beliggenhet verdig formålet. Høyt beliggende på en åsrygg med et fjell i bakgrunnen skuer det utover det vide landskapet.
De greske templene ble et forbilde i den vestlige arkitektur gjennom 2500 år. Gavl- og søylemotivet var obligatorisk i verdslige og kirkelige bygninger gjennom hele vår historie med et forbigående unntak for kirkebygg i gotikken. Bruken av tempelgavl og søyler forsvant i Europa rundt 1930, for å dukke opp igjen i enkelte postmodernistiske bygg . på 1960-1980-tallet - og i enkelte av ferdighusindustriens prestisjeboliger.
Den klare aksentueringen av det som bærer (søyler) og det som bæres (bjelker, gavler og tak) gjorde at disse klassiske byggverkene har en klarhet og enkelhet i uttrykket som ennå appellerer sterkt til oss.


This well-preserved, Doric temple at Segesta is really a situation worthy its purpose. High set on a hill with a mountain in the background it overlooks the wide landscape. 
The Greek temple was a model of the western architecture through 2500 years. Temple gable and pillars was mandatory in secular and ecclesiastical buildings throughout our history with a temporary exception for the church in the Gothic period. The use of the templegable and pillars disappeared in Europe in 1930's, to reappear in some post modern buildings in the 1960-1980's - and in some of the prefab industry's mor prestigeous homes. 
The clear accentuation of the carrier (pillars) and and the carried (beams, gables and roof) made these classic buildings have a clarity and simplicity of expression that still is strongly appealing to us.

201.03.10. Segesta, Sicilia.
Olympus E-510. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.See also: http://frodeingehelland.blogspot.com/
and http://frodeingehellanvekster.blogspot.com