torsdag 20. oktober 2011

THE CORMORANTS ON THE SKERRY

Skarvene er fascinerende fugler. De tilbringer mye tid i sjøen og tørker seg på land. Skarver som sitter på skjær og sjømerker med spredte vinger for å tørker dem er et velkjent syn der skarv er vanlig. Her er et skarveskjær ved siden av Ulla fyr godt befolket av skarv som hviler og soler seg.

Cormorants are fascinating birds. They spend much time in the water and drying out on land. Cormorants sitting on rocks and sea marks spreading their wings to dry them, is a familiar sight where cormorants are a common sight. Here are cormorants on a well populated skerry near Ulla lighthouse, resting and sunbathing.


2009.06.21. Ulla fyr, Kvernholmen, , Haramsøy, Haram kommune, Møre og Romsdal.
62°40'52.94"N 6° 9'59.73"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

     

søndag 16. oktober 2011

WINTER IS KNOCKING ON THE DOOR

Høsten med sine praktfarger er over. Vinteren er like om hjørnet. Men den er ikke uten farger - som her - kantet med rimfrost. Hver årsid har sin sjarm og sine fotografiske muligheter.

The autum with its color dispaly is over. The winter is just around the corner - as here - rimmed with ice crystals. Every season has its charm and its photographic possibilities.


2009.11.02. Spjelkavik, Ålesund.
Olympus E-510. Zuiko Digital 3,5/14-42mm.

tirsdag 11. oktober 2011

SPRING?
Nei, tvert imot. Det er solstreif og vindkast som rusker i høstens første tegn på fargeforandring i grønnsværet.

Spring? No, on the contrary. 
It is a touch og sunbeams and wind  scrolls stirring up the first signs of autumnal colors in the greenery.


See also: http://frodeingehelland.blogspot.com/
and http://frodeingehellanvekster.blogspot.com

2011.09.23. Nes, Seljord, Telemark.
59°25'35.04"N 8°45'10.05"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

søndag 9. oktober 2011

REACHING THE LIMIT

Det var flere enn meg som kunne glede seg over denne morens - eller kanskje passepikens - enestående evne til å leke med og aktivisere den lille gutten. De frydet seg åpenbart begge to - sammen med folk omkring. Men da hun ville forevige småen, slo han seg fullstendig vrang. Jeg tror ikke det lykkes henne å forevige et eneste øyeblikk av den glade leken.
Han lot seg overhode ikke bevege til å samarbeide. Fotgraferes?
Nei, der gikk grensen!

It was more than I that could enjoy the sight of this mother - or maybe nanny's - unique ability to play with and activating the little boy. They both obviously rejoiced - together with people around. But when she wanted to capture the little one with her comact camera, he deadlocked completely. I do not think she succeded to capture a single  moment of the happy moments. 
It was obviously completely impossible for her to make him cooperate.
To be photographed? 
No, that is the limit!2011.09.17. Riga, Latvia.
56°56'51.77"N 24° 6'34.57"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

fredag 7. oktober 2011

PARK
Parken er skapt for folk - og uten folk er den heller ikke fullstendig. Man sitter i parken eller man spasserer gjennom den. Slik som her: Ro, liv og bevegelse - hele tiden skiftende.


The park is made for people - and without people it is not complete. Yuo sit in the park or stroll through it. As here: Peace, life and movement - constantly changing.


2011.09.17. Riga, Latvia.
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

lørdag 1. oktober 2011

RURAL INTERIOR

I betegnelsen "bondsk" legger man ofte betydningen enkelt, grovt.
Med utgangspunkt i dette bondeinteriøret fra Telemark kunne man like godt gi det betydningen raffinert, dristig, harmonisk, smakfullt osv.
Det var slike interiører som tente nyromantikernes  begeistring på slutten av 1800-tallet og sansen for bruken av dristige farger.
Hvilket ikke burde forundre noen.

The term 'rustic' we often comprehend as simple, crude.
Based on this rural interior of Telemark, one could just as well give it meaning of sophisticated, bold, harmonious, tasteful, etc.
It was such interiors that lit new our romantic painters enthusiasm in the late 1800s and the their use of bold colors.
Which should not surprise anyone.


2011.09.23. Seljord, Telemark, Norge.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.