mandag 26. desember 2011

WIPING OFF BRUSHESI dette rommet, som i tidligere tider ble brukt til overnatting for folk som rodde eller seilte langs kysten, er det senere blitt utført malerarbeid. Så har man tørket av penselen på noe malerpapp som var festet til veggen. Man kan få utallige virkninger ved å velge utsnitt. Her er ett av dem.
Men man kan finne mange, mange fler - på samme veggen.

In this room, which in earlier times was used for resting overnight by people rowing or sailing along the west Norwegian coast, has in later times been used to do occational paintwork. The painters has dried off their brushes on a piece of cardboard attached to the wall. One can get numerous selctions from it. Here is one of them.
But there is plenty left to be found - on the same wall.


2010.10.20.  Skjerjehamn, Gulen, Sogn og Fordane.
60°56'34.11"N 4°57'16.43"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

mandag 19. desember 2011

AFTER THE STORM


Vi har nå tre ganger så mange stormer som vi hadde tidligere. Er mellomrommene godvær - vel så er det tre ganger så mange godvær også. Her har uværet løyet. Havet ligger tilsynelatende flatt og jevnt, men umerkelige dønninger siger hele tiden inn fra havet og røper seg først når de nærmer seg land. Da topper de seg i en glatt og skarp bølgekam som bryter ved stranden.
I bakgrunnen er et annet ekko av uværet: En kortvarig regnbyge som som løser seg opp.
Bare bølgene fortsetter å bryte - i en beroligende rytme.


We now have three times as many storms as we had previously. Are the intervals between good weather - well,then we have three times as much of them as well. Here, the storm had faded. The sea is apparently flat and smooth, but imperceptible swell flows constantly from the ocean and reveals itself only when they approach shore. Then  they peaks in a smooth and sharp edge that breaks on the beach.
In the background is another echo of the storm: A brief rain shower which dissolves.
Only the waves continue to break - in a soothing rhythm.See also   http://frodeingehelland.blogspot.com/
and        http://frodeingehellanvekster.blogspot.com/


2011.09.12. Flø, Ulstein kommune, Møre og Romsdal.
 62°24'22.15"N 5°51'12.63"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

torsdag 15. desember 2011

MUNICIPAL HOUSE IN HILVERSUM


I mine øyne er arkitekt Dudoks rådhus i Hilversum et av det forrige århundres viktigste byggverk. Det har et spill av volumer, flater og åpninger som bringer tankene hen på Wrights Fallingwater. Begge er byggverk som fascinerer og nekter å slippe taket.

In my eyes is architect Dudoks in Hilversum Town Hall, one of the previous century's most important buildings. It's a play of volumes, surfaces, and openings that brings to mind the Wrights Fallingwater. Both are structures that fascinates and refuses to let go. 


See also http://frodeingehellandfargefoto.blogspot.com/
and        http://frodeingehellanvekster.blogspot.com/


Tidlig 1980-tall. Hilversum, Nederland.
52°13'44.20"N 5°10'10.23"E
Minolta MD. Tokina 3,5/28-105mm

onsdag 14. desember 2011

BACKYARD IN BERGEN


Dette bildet tok jeg som gutt. Jeg hadde fått mitt første fotografiapparat og rekte rundt sene kvelder i Bergen med kamera og stativ. Ved krysset Daniel Hansteens gate og Strømgaten kom jeg over dette motivet. Jeg stilte inn på blender 8 og eksponerte mens jeg talte til 20. Til min store overraskelse ble det noenlunde eksponert. I dag er strøket rehabilitert og en del av husene er revet for å gi plass til mer tidsmessige boliger og utearealer.
Jeg husker at jeg var fascinert av de ruvende, mørke leiegårdene med lys i vinduene. Det hele minnet sterkt om en teaterscene. Jeg ville ikke blitt det minste forbauset om skuespillere plutselig hadde entret den.


I took this picture as a boy with my first camera strolling around with a tripod in the late nigths in Bergen. Near the junction Daniel Hansteens gate (street) and Strømgaten i came across this subject.
I set the aperture to 8 and exposed as I counted to 20. To my surprise, it came out fairly well exposed.
Today, the blocks are rehabilitated and some of the houses have been demolished to make place for more modern homes and outdoor areas.
I remember I was so fascinated by th dark, towering appartement houses and the light in their windows. It strongly reminded me of a stage. I would not have been the least surprised if it suddenly had been filled with music and actors.

1962. Bergen, Strømsgaten/Daniel Hansteens gate.
 60°23'18.47"N    5°19'47.12"E
Voigtländer Vito B. Color Skopar 2,8/50 mm. Ferrania film.

lørdag 10. desember 2011

BOATHOUSE FACEING THE OCEAN

Detaljene utgjør helheten, men der blir de også ofte borte i mengden, for så å gjenoppdages helt tilfeldig. Som her på denne naustveggen helt ytterst mot Nordsjøen.

The details make up the whole, but wherein they are often lost, only to be rediscovered quite by chance - as here, in this boathouse faceing the North Sea.


2011. 12. 09. Alnes, Giske kommune, Møre og Romsdal.
 62°24'22.17"N   5°51'12.70"E
Olympus E-30, Zuiko Digital 2,8/12-60mm.

mandag 5. desember 2011

SINGING FRIENDS. GOLDEN THROATS AT THE LOVER RIGHT.. "

Traff denne gjengen. De sang av full hals, ikke rent akkurat, men heftig og begeistret. Det luktet litt øl av dem. Sikkert derfor de var så glade.


Met these guys. They were singing of their lungs, not quite clean, but intensely and enthusiastic. They smelled a little of beer. Probably why they were so happy.


2010.Ålesund kommune, Møre og Romsdal.
Olympus E-30, Zuiko Digital 2,8/12-60mm.

lørdag 3. desember 2011

GARAGE DOORS

Smak er høyst personlig. Det er fascinasjonen også. Disse garasjeportene praler ikke akkurat med fargene sine. De er nærmest ikke-eksisterende. Opprinnelige kan de ha vært grønne, men tiden har krevd sitt. Men det som er tilbake er varsomme nyanser i grønnlig grått mot det nøytrale grå i betongen. Skyggene tilfører atmosfære mens de to fargeflekkene i lyseblått og rødt skaper spenning og gjør det hele fascinerende i mine øyne.
Men jeg kunne nok lett gått forbi dette uten å legge merke til det i det hele tatt.


Taste is highly individual. So is also fascnation. These garage doors don't boost with their colors. They are nearly non existent. The doors may originally have been green, but time has taken its toll. But what's left is subtle huances in greenish grey against the neutral grey concrete. The shadows make it more exiting and the tension ignited by the light blue and red patches make it all very fascinating in my eyes.
But how easily I could have passed it without taking notice of it at all.


See also http://frodeingehellandfargefoto.blogspot.com/
and        http://frodeingehellanvekster.blogspot.com/

2008.03.20. Ålesund, Møre og Romsdal.
62 28'19.61"N  6 8'56.52"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm

torsdag 1. desember 2011

SIGNAL COLOURS
Alle steder der det forekommer tekniske innretninger som kan medføre fare for ukyndige skal det brukes varselfarger. Gass under trykk, damprør osv. merkes med egne farger. Dermed blir industrien fargerikere, tryggere, morsommere enn mange andre sektorer i samfunnet. Eg. hvorfra stammer ordet komunegrått?
Jeg bare spør.
Her er det en kontaniner (grønn) som ved hjelp av en markering i rødt og gult varsler en annen kontainer om at den har et skarpt og farlig hjørne.
Resultatet er en fargerik opplevelelse med både kontrast og harmoni.

All places where there are technical facilities that may cause danger to ignorants are subjected to use alert colors. Gas under pressure, steam pipes, etc. are marked with specific colors. Thus, the industry becomes more colorful, safer, more enjoyable than many other sectors of society. Eg. from which derives the word municipal grey? 
I just ask.
Here is a contaniner (green) using a marking in red and yellow to alert the another container about its sharp and dangerous edge.
The result is a colourful experience with both contrast and harmony.


See also http://frodeingehellandfargefoto.blogspot.com/
and        http://frodeingehellanvekster.blogspot.com/
2011.11.14. Vinsnes, Eide kommune, Møre og Romsdal.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm