onsdag 26. desember 2012

TIME IS RUNNING OUT


Restene etter landbrukskulturen i Spjelkavika svinner hen. Dette er et utsnitt av den gamle driftsbygningen ved gartneriet på Gjerde, en av de få som ennå står.  Forfallet er langt kommet. Snart er det ingenting igjen som minner om at for femti år siden var det ennå flere gårdsbruk i drift på industristedet Spjelkavik. De fleste industrivirksomhetene har flyttet, gårdene er borte.
Men denne stabeisen står ennå og minner om det som engang var et viktig livsgrunnlag her, enn så lenge.

Remains of the rural culture in Spjelkavika is fading away. This is a cutout of the old barn at the gardening center at Gjerde, one of the few still remaining, The decay has reached the point of no return. Soon nothing will be left of what reminds us that fifty years ago there still were a few farms at the industrial site of Spjelkavik. Most of the industrial plants has moved to other places, the farms are history.
But this stubborn building is still there,  for so long, and reminds us of what not long ago was an important income basis for life here.

2012.12.24. Spjelkavik, Ålesund.
62°27'29.38"N  6°22'17.15"E
Olympus E-P3, Olympus M Zuiko Digital 3,5, 40-150mm


torsdag 6. desember 2012

DESOLATED FARM

Denne gården, Stokke, ble fraflyttet på femtitallet. Så ble den holdt i hevd om somrene som feriested og i den senere tid solgt som feriested. Gården er midt i Verdensarven på UNESCOS liste som omfatter Storfjorden og Geirangerfjorden. Vedlikeholdes den ikke, kan området miste sin status.

This farm, Stokke, was desolated in the fifties. It was maintained and used in the summertime of the former inhabitants. Then it was sold as a holiday site. The farm is in the middle of the World Heritage area of The Great Fjord and the Geirangerfjord. If not maintained, the may will looose its status.

2012.05.27. Storfjorden, Stranda kommune, More og Romsdal-
62°20'9.60"N  6°57'39.92"E
Olympus E-30. Zuiko 4-6,3/70-300mm.

fredag 30. november 2012

THE OLD HIGHWAY


Den gamle riksvegen mot nord var kystleden. Den var også ryggraden i det vestnorske kommunikasjonsnettet som strakte seg fra den ytterste kysten til innerst i de lengste fjordarmene. Fremdeles er denne farleden av grunnleggende økonomisk betydning for Norge.
Her er slepes en kranpram sørover på Valderøy-fjorden like utenfor Ålesund ved hejlp av en slepebåt.

The old highway to the north was the farlead at the coast. It was also thethe backbone of the West-Norwegian communication net, stretching from the outmost coast to innermost corners of the fjords. Still this farlead is of fundamental importance for Norway.
Here a crane barge is heading south on the Valderøy fjord just off Ålesund, helped by a tugboat.

2012.09.18. Valderøy-fjorden, Ålesund.
62°28'56.52"N  6° 9'3.49"Ø
Olympus E-30.  Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm. 

onsdag 28. november 2012

SKOLTEGRUNNSKAIEN

Etter tiårlange perioder med glisne kaier i Bergen havn er det gledelig å se at det tetter seg til igjen. Her fra Skoltgrunnskaien hvor Den Norske Amerikalinjen i sin tid hadde sin faste plass. Da var det anløp hver uke, Passasjerene ble møtt med hornmusikk når de steg i land.
Tidene skifter.

After decennies with sparse piers in Bergen harbour, is it a pleasure to see that ship dockings are more numerous. This is from Skoltegrunnskaien where Den Norske Amerikalinjen had its permanent place. It arrived and departed every week. The passengers were received with brass music when they entered the gangway.
Times are changing.

2012.10. 27. Bergen.
60°24'4.09"N  5°18'36.97"E
Olympus E-30. Zuiko 3,5/ 18-180mm.


fredag 23. november 2012

OLD TIME INFORMATION CENTRALFor noen år si den ble jeg invitert inn i et våningshus i Telemark. Det ble en opplevelser i enkelhet, farger, harmoni og stofflighet som overgår det meste. Her er telefonen litt av sofaen og klokken - en litt aldrende og tradisjonsrik informsjonssentral, men for et syn!

Some years ago I was invited into a farmhouse in Telemark. It was really some experience in simplicity, colours, harmony and texturality that exceeds most others. Here the telephone, a glimse of a couch, and the clock - an information central, a little ageing and rich in tradition, but what a sight.


2011.09.23. Seljord, Telemark.
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

onsdag 24. oktober 2012

LAST PHASE OF AUTUMN

Bare få trær har blader igjen - i praktfult gult. Så er det klart for det første snøfallet.

Just a few trees still have leaves - in smashing yellow. Then the scene is cleared for the first snowfall.

2012.10.24. Bontveit, Bergen, Hordaland.
60°20'19.56"N  5°30'9.59"E
Olympus E-30 Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm

tirsdag 16. oktober 2012

TUSCANYToscansk landskap fra området Val d'Orcia. Markene er nypløyde, klare for å bli tilsådd på ny, så langt øyet rekker.  Det er derfor et helt annerledes syn enn i vekstperioden. Bildet er tatt fra bil i 100 km/t.


Landscape in Tuscany from the district of Val d'Orcia.The fields are newly ploughed as far as the eye can see, ready to be seeded again. It's therefore a quite different sight than in the growth season. The picture is taken from a car at a speed of 65 miles per hour.


2012_10_09. Val d'Orcia,Toscana, Italia.
Eksakt posisjon ikke kjent.
Olympus E-30. Olympus M Zuiko digital 2,8/12-50mm

tirsdag 25. september 2012

THE POOR SISTER OF ARTDette er en omvendt utgave av en triviell hverdagsdetalj uten betydning.  Fotografiet er etterbehandlet i fotobehandler og har mistet sin identitet som fotografi. Det er blitt et bilde i seg selv. Siden det er mer eller mindre ugjenkjennelig, griper det oss.  Det er ikke nødvendigvis et stykke kunst, men tilblivelseprosessen er beslektet med den tilsvarende skapelsesprosessen. Den som gir oss muligheten til å se, oppleve, reflektere og som appellerer til vår fantasi - som sådan, selve kunstens vesen.

This a inverted version of a trivial everyday life detail of no importance. The photograph has been post-processed and lost its identity as a photograph and become a picture in itself. Since it is more or less unrecognizable, it grasps our minds. It is not necessary a piece of  art, but the process is related to the process of creating art. It gives us the possibility to see, experience, wonder, reflect-  and  appeal to our imagination - as such, the very essence of art.

2012.09.24. Giske, Møre og Romsdal.
62°30'17.45"N  6° 2'52.41"E
Olympus E-30. Zuiko 3,5-6,3/ 18-180mm .

torsdag 20. september 2012

NIGHT ON THE GREAT FJORD
Storfjorden deler seg i tre grener: Hjørundfjorden, Geirangerfjorden og Tafjord. Bildet er tatt der Hjørundfjorden munner ut (ytterst til høyre i bildet).
Geirangerfjorden er det mest kjente og Hjørundfjorden er mer eller mindre ukjent på grunn av sparsomme kommunikasjoner og sparsom befolkning. Men på slutten av 1800-tallet var Hjørundfjorden et søkt turistmål for cruise-skip. Så ble fjorden glemt.
Men i disse dager er den gjenoppdaget. Nordgående hurtigrute har åpnet et daglig 9 timers cruise for
passasjenene til denne høyst dramatiske fjorden.

The Great Fjord (Storfjorden) parts in three branches: Hjørundfjorden (The Hjørund Fjord), Geirangerfjorden (The Geiranger Fjord) and the Tafjord. This is where Hjørundfjorden begins in the far right of the picture.
The Geiranger Fjord is the most famed and the Hjørund Fjord as practically unknown, due to being a dead end with scarse communications. But in the late 1800 it was a popular destination for cruise ships. Then it was forgotten.
But these days it has been rediscovered, the Hurtigruten, the coastal express from Bergen to Kirkenes, has launched a  dayly, 9 hours detour into this highly dramatic fjord.

2012.09.18. Storfjorden, Møre og Romsdal.
 62°22'45.08"N  6°13'8.89"E
Olympus E-30. Zuiko 4-6,3/70-300mm .

onsdag 12. september 2012

SPJELKAVIK RIVER


På mine små spaserturer passerer jeg dette stedet flere ganger for uken. Det er ikke det at jeg ikke legger merke til det, men det er aldri likt. Og noen ganger formelig overgår det seg selv. Da gjelder det å bevare stemningen fange atmosfæren med kameraet. Stort sett går det ikke.

On my short walks I am passing this place a few times every week. The case is not I never pay attention to it, but it always looks different. Some times it seems to surpass itself. Then I try to preserve the mood and catch the atmosphere with my camera. Usually it doesn't work.

2012.08.19. Spjelkavikelva, Ålesund. Møre og Romsdal.
62°27'52.87"N  6°22'58.83"E
Olympus E-30. Zuiko 4-6,3/70-300mm .

tirsdag 21. august 2012

OUTDATED

Under den store nyttårsorkanen på vestlandskysten i 1992 ble store deler av vår bygningsarv feid på sjøen. Verst gikk det ut over de eldre bygningne, de som represensterte arven i vår kystkultur.

Men ennå står denne sjøboden og er i bruk som ly for bil, truck og fiskeredskaper. Men manglende vedlikehold viser at den har mistet sin betydning.

Under de store fiskeriene hadde sjøbodene en viktig rolle. Nå har fabrikkskipene overtatt. Fisken blir foredlet og frosset ned til havs. Hele produksjons- og distribusjonsmønsteret for fiskeriene er endret. Inntektsgrunnlaget for bygningene er borte.
Vedlikeholdskosnadene kan ikke lenger forsvares.

Om et tiår eller to er denne sjøboden borte for godt. Orkanene er ikke den største trusselen mot vår kystkulturelle arv.
Det er det endringene i kystkulturen selv som er selve årsaken - ikke orkanene.During the great new year hurrycane on the western coast in 1992, large parts of our building heritage  swept on the sea. Mainy the older buildings, those that represensted the legacy in our coastal culture.
But yet is this building is in use as refuge for cars, trucks and fishing gear.
But lack of maintenance shows that it has lost its meaning.
 

During the major fisheries storage and production houses played an important role. Now the factory wessels have taken over. The fish will be refined and frozen when still at sea. The entire production and distribution pattern for the fisheries is changed. The income basis for the buildings is gone. Maintainance costs can no longer be justified.

In about a decade or two is this building will be gone for good. Hurricanes are not the greatest threat to our cultural coastal heritage.
It is the changes in the coastal culture itself that is the main reason - not the hurricanes.2012.08.18. Toftesundholmen, Sandsøy. Sande, Møre og Romsdal.
62°14'45.05"N  5°29'14.51"E
Olympus E-30. Olympus M Zuiko digital 2,8/12-50mm


mandag 13. august 2012

SUNDAY TRIP

Dette er et parti av stien som leder til Molladalen på Sunnmøre, et av de mest populære turmålene for søndagsturer for familien. Her passerer folk i alle aldre, mødre med småbarn på skuldrene og fedre med tung opppakning. Et mindre klatreparti er sikret med kjetting ti lå holde seg i. Likevel, denne stien tillater ikke et eneste feiltrinn. Den som faller ned den bratte skråningen har ikke mange sjanser til å komme fra det uten alvorlige skader. Man må passere dette partiet både til og fra Molladalen. Alternativene er knapt tilstede.
Likevel går trafikken uten problemer langs denne stien i alle årstider, år etter år.

This is a lot of the path that leads to Molladalen in  Sunnmøre, one of the most popular sunday and weekend hiking targets for families. Here, people in all ages passes, parents with small children on their shoulders,  people with heavy backpacking. A smaller climb is secured with supporting bolts and chain. 
Anyway, this path does not allow a single mistake. Falling down the steep slope does not leave many chances to escape without serious injuries. Alternative options are hardly present. Still, traffic passes  without problems along this path in all seasons, year after year. 

2012.08.12. Molladalen. Ørsta, Møre og Romsdal.
62°18'41.68"N  6°18'5.88"E
Olympus E-P3. Olympus M Zuiko digital 3,5/12-50mmfredag 10. august 2012

MOMENT

I tungt, overskyet vær virker selv små solstreif oppløftende. I godt vær er derimot en enhver forandring en forverring. Slik som her. Et blekt streif av sol gjennom en liten revne i skylaget fikk oss til å stoppe opp og betrakte underet. Så gled det over og "halvmørket" senket seg over oss igjen.

In heavy, cloudy weather seems even small glimses of sunshine seem uplifting. In good weather, however,  any changes are to the worse. As here: A pale roam of sun through a small rift in the heavy clouds made us stop watching the wonder. Then the moment passed and 'half darkness' covered us up again.

2012.08.05. Mellia, Vatne, Møre og Romdal.
62°34'14.32"N  6°48'19.25"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

tirsdag 7. august 2012

NOT LONG AGO - NOT FAR OFF

Det er bare i begynnelsen av august og luften er gått av sommeren for denne gangen.
Selv om temperaturene ikke er spesielt lave, så har blomstene i hovedsak sagt takk for seg for i år. Bildet er tatt to og en halv måned etter jul ifjor. Går vi til to og en halv måned før jul i år, så havner vi i nærheten av 15 oktober.
Ikke særlig lenge til.
Bildet er tatt fra hurtigbåten mellom Bergen og Selje. Identifiseringen er litt usikker. Men Ånnøya er en het kandidat.

It is only at the beginning of august and summer has passed its best for this time. Although temperatures are not particularly low, the flowers has more or less left the scenery. 
This picture was taken two and a half months after Christmas last year. If we count to two and a half months before Christmas this year, we end up close to 15th of October. Not very far away.
The picture was taken from the express boat between Bergen and Selje. Identification is somewhat uncertain. But Ånnøya is a hot candidate.

2011.03.13. Ånnøya, Flora, Sogn og Fjordane.
61°34'59.09"N  4°57'5.34"Ø
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0 / 70-300mm.

mandag 6. august 2012

OFF THE MAINROAD

Man skal ikke langt fra allfarveien for å finne fredelige pletter som dette.

One does not have to go far away from the mainroad  to find peaceful spots like there.

2012.08.05. Mellia, Vatne, Møre og Romdal.
62°34'14.32"N  6°48'19.25"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0 / 70-300mm.

tirsdag 31. juli 2012

RETIRED

Denne tippvognen har gjort sitt. Nå står den på et sidespor til en uviss skjebne.

This tip wagon has done it's duty. Now it's waiting on a side track, waiting for an uncertain fate.


2012.07.18. Myrdal, Aurland, Sogn og Fjordane.
60°44'3.17"N  7° 7'20.83"E
Olympus E-P3. Olympus M Zuiko digital 3,5/12-50mm

mandag 23. juli 2012

FROM PAINTER'S WORKSHOP


Terpentin, pigmenter, maling - alt må oppbevares i ett eller annet. Etter mange års bruk får hver enkelt gjenstand sin personlighet og karakter.

Turpentine, pigments, paint - all must be stored in something. After many years of use, each object gets its own personality and character. 


2012.04.03. Giske, Møre og Romsdal.
62°30'21.10"N  6° 2'43.13"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0 / 70-300mm.

søndag 15. juli 2012

EQUALITY OF STATUS?

Ikke tvil om hvem som står øverst her.

No doubt about who's highest in rank here.


2012.06.13.Spinalonga, Kreta.
35°17'49.13"N 25°44'21.95"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0 / 70-300mm.

torsdag 24. mai 2012

THINK . .Ingen å leke med. Mye å tenke over. Da er en hengekøye ikke det verste en har, svingende langsomt, til ettertanken.

Nobody to play with. Much to think about. Then, a hammock isn't the worst to have, swinging slowly, with the afterthoughts.

1990.07. Øygården, Borøy, Tvedestrand.
58°35'10.18"N  9° 0'46.56"E
Minolta MD, Tamron 3,5/35-105

mandag 21. mai 2012

GREETINGS TO MOTORBOAT ASSOCIATION NEPTUN !


Denne plankeveggen har sett slik ut, så langt jeg vet, nøyaktig likedan i over 60 år. Riktignok har plakatene vekslet både i tilstedeværelse, plassering og innhold. Utseendet stemmer nok ikke helt med vår gjengse oppfatning av hvordan det bør se ut i en by.
Selv synes jeg det er er noe både trygt og hyggelig over dette i en verden i stadig økende endring.
Området tilhører en båtforening som standhaftig har holdt stand i et område hvor tomteprisene har skutt til hImmels for lenge siden. Nybyggene i nabolaget blir høyere og mer påkostet for hvert år.
Men foreningen holder stand. Livskvalitet er viktigere enn penger.
Heia båtforeningen Neptun!

This timber wall has, as long I know, been looking exactly the same for more than 60 years. Admittedly, the posters have changed, both in presence, location and content. It does reflect our perception of how it should look like in a city.
But myself, I think it looks like something both safe and enjoyable in a world in an ever-increasing transformation. The area belongs to a boat marina which stubbornly has held up in an area where the land prices have rocketed long ago. New buildings in the neighborhood is built higher and more costly every yearr.
But the boat are keeping their stand. Quality of life is more important than money.

Hurrah boat marina Neptun! 

2012.05.05. Møllendalsveien 12, Bergen.
60°22'45.66"N  5°20'19.46"E
Olympus E-P3. Olympus Zuiko D 1:4-5,6 / 40-150mm.

fredag 11. mai 2012

LITTLE MIRROR ON THE WALL . .Denne juvelerforretningen har knapt sin make. Interiøret er tro kopi av gemakker i Topkapi-palasset i Istanbul. Selv en last med norske pakketurister får et innslag av noe eventyrlig når de sees i et speil som dette.

There is hardly anything like this jewllery shop anywhere. The interior is a true copy of the chambers in Topkapi palace in Istanbul. Even a truck load with Norwegian tourists gets a flair of the sublime in a mirror like this.


2012.04.29. Antalya, Tyrkia.

Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.


See also :
http://frodeingehelland.blogspot.com/
and
http://frodeingehellanvekster.blogspot.com


torsdag 10. mai 2012

ROOM WITH A VIEW

Forfallet har en nesten uutømmelig uttrykksrikdom. Vinduet er det beskyttede rommets trygge forbindelse med verden utenfor. Dette vakthuset ved fyrtårnet Gelodynia er ikke lenger i bruk. Automatiseringen har overflødiggjort stedlig personale. Nå greier det seg med litt regelmessig linspuss og skifte av pærer.
Vask av vinduer i vakthuset er heller ikke lenger nødvendig.


Decay has a nearly unlimited richness in expression. The window is the protected room's safe connection with outside world. This gardhouse at the Gelodynia lighthouse is no longer in use. Automation has made in-house staff obsolete. Now some regular lens polishing and occational changing of bulbs will do . 

Washing the windows in the guard house is also no longer a necessity. 2012.04.30.  Gelodynia , Kapp Gelodynia, provinsen Antalya , Tyrkia.
36°12'39.56"N  30°24'14.73"E
Olympus E-620. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

tirsdag 8. mai 2012

GRASS


Den grafiske virkningen av disse aksene som bøyer seg over hverandre kaller på mange adjektiver. Og -å se vinden skape liv og bevegelse i dem er en opplevelse i seg selv som kan bringe tankene hen på vindens virkning en vannflate.

The graphical impact of these axs that bends over another call on many adjectives. And to see the wind create life and motion in them is an experience in itself that can bring ones mind to vaves in a water surface. 

2012.04.27. Pamukkale, Denizli, Tyrkia.
37°55'49.39"N 29° 7'23.29"E
Olympus E-620.  Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm. 

See also :

http://frodeingehelland.blogspot.com/
and
http://frodeingehellanvekster.blogspot.com
torsdag 3. mai 2012

CONTACT

Et vennlig blikk sier mer enn tusen gode formuleringer, trosser språkbarrièrer og skaper en relasjon som ikke noe diplomati kan erstatte. En fundamentalt fordomsløs velvillighet er grunnlaget.
Som for eksempel her.


A friendly glance says more than a thousand good phrases, defies language barriers and creates a contact that no diplomacy can replace. A fundamentally preconceptionless accommodation is the foundation.
As - for example - here. 


2012.04.28. Døgus, Tyrkia
Olympus E-620.  Zuiko Digital 3,5/ 70-300mm
onsdag 4. april 2012

SHIFTING MOODS

 


Disse fem bildene skriver seg fra en og samme original, men er ulikt behandlet i fotobehandler. De er derfor på ingen måte et ekte uttrykk for motivet.
Men hvorfor skal det være det?

These five pictures are from the same original, but differently processed in a photoprocessor, so none of them gives a truhtful expression of the original subject. 
But why should they?

2012.04.03. Brusdalsvannet, Spjelkavik, Ålesund.
 62°27'57.23"N 6°23'19.84"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.See also :
http://frodeingehelland.blogspot.com/
and  
http://frodeingehellanvekster.blogspot.com

søndag 26. februar 2012

??

Noe av det fascinerende med små barn er at de minste avskygninger i sinnstemning avspeiler seg i ansiktet. Denne undrende og avventende usikkerheten varer ikke lenge. Sekunder etterpå skifter det - som aprilværet - mellom sol og regn. storm og stille. Tårer og fryd sitter like løst.
Forstillelse er helt ukjent.

Among the most fascinating properties of small childre is that the most subtle mood changes are reflected in their face.This wandering and awaiting uncertainty doees not last for long. Secoinds later it changes - as the april wather - between sunshine and rain, storm and calm. Tears and rejoice are equally to expect.
Pretending is out of the question
.

1982. 05. Åsestranda, Ålesund, Møre og Romsdal.
 62°27'42.16"N 6°18'14.48"E
MinoltaMD. Portragon 4,0/ 100mm.See also :

http://frodeingehelland.blogspot.com/
and    
http://frodeingehellanvekster.blogspot.com/

mandag 20. februar 2012

DECEMBREVinteren er på det høyeste her i havkanten, dagene på det korteste og stormen har lagt seg. Dette vesle huset  står støtt og har motstått utallige orkaner. Båten er i opplag i ly for fremherskende vindretning. Ellers hadde den neppe blitt stående særlig lenge - klar for neste storm.

The winter is on it's darkest here at the ocean, the days at their shortest og the storm has faded. This little red house is standing firmly and has withstood countless hurricanes. The boat is laid up sheltered for the prevailing wind direction. Otherwise it not be standing there for long - ready for the next hurricane.


2011.10.12. Flø, Ulsteinvik kommune, Møre og Romsdal 
62°24'22.10"N 5°51'12.65"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

torsdag 9. februar 2012

FRIENDS?
Vanskelig å si - i alle fall kolleger - og en kjedelig dag på jobben.

Friends? Hard to say - but anyway colleagues - and a boring day on job.

2011.09.17. Riga, Latvia.
56°56'58.42"N 24° 6'19.68"Ø
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.

tirsdag 7. februar 2012

HIDE AND SEEK
Unger er med på alt som er gøy. Vi leker "gjemme og leite". Her blir jeg funnet.

Kids are in for anything fun. Here we are playing "hide and seek". I,m just discovered.


1982. 05. Åsestranda, Ålesund, Møre og Romsdal.
 62°27'42.16"N 6°18'14.48"E
MinoltaMD. Portragon 4,0/ 100mm.

See also :

http://frodeingehelland.blogspot.com/
and      
http://frodeingehellanvekster.blogspot.com/

fredag 3. februar 2012

BROKEN ART?Den gamle møbelfabrikken har ikke vært i drift på 40 år. Nå er forfallet kommet så langt at bygningen neppe blir så mange årene eldre. Hvorfor noen på liv og død må knuse ruter, er meg en gåte. Men virkningen er i alle fall fascinerende - for en amatørfotograf.

The old furniture factory hasn't been in business for 40 years. But now the decay has come so far that the building hardly will get so many years older. Why somebody is driven to break windows is an enigma to me. But the effect is nevertheless fascinating - for an amateur photographer.

2012.01.31. Spjelkavik, Ålesund, Møre og Romsdal.
 62°27'25.30"N 6°21'39.12"E
Olympus EP-3. M-Zuiko Digital 4,0/18-180.

fredag 27. januar 2012

ZZZZZZZZZ
En aftenlur i et fleece-pledd var et fristende motiv. Den som sover stivner ikke til når bildet tas og ansiktet blir mer naturlig avslappet.

An afternoon nap in a fleece blanket was a temptating subject. A sleeping person does not get a stiffened ekspression when the picture is taken and the face is more natural relaxed.

2012.01.26. Spjelkavik, Ålesund.
Olympus EP-3. M-Zuiko Digital 3,5/14-42.

tirsdag 24. januar 2012

URBAN BARN

Denne låven ligger midt i et tettbebygd område omgitt av hovedvei, småhus og hager. Bilen har overtatt for hesten og skuler ut av skjulet. En dag kaster en eller annen "eiedomsutvikler" sine øyne på denne bygningen, river den og bygger ett eller annet kjedsommelig med pen fortjeneste.
Så blir vi i strøket fattigere.
Atter et stykke poesi og kulturminne blir borte.

This barn - is located in the midst of a denlsly populated area surrounded by highway, family houses and gardens. The car has taken over for horse and is watching the surroundings. One day a estate developer will grab the building, demolish it and substitute it with something boring and skim a neat profitt.
Then is the neighbourhood will be poorer .
Again, a little piece of poetry and a cultural monument is gone.


2012.01.19.  Spjelkavik, Ålesund, Møre og Romsdal.
62 28'0.58"6 21'52.71"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

mandag 2. januar 2012

RUST

Rust er forfall og ødeleggelse. Men denne oksydasjonsprosessen kan gi en rikdom av farger som først åpenbarer seg når man går tett innpå. Dette er fra sideveggene i et fergeleie ute i havgapet. På en liten kvadratmeter tok jeg en mengde bilder som var utrolig varierte. Det var svært vanskelig å velge ett blant de mange til å vise her.

Rust is the decay and destruction. But this oxidation prcess can provide a wealth of colors that first reveals itself when you get close. This exampl is from the side panels of a ferry quay on the edge of the ocean . On a small area, I took a lot of pictures that were incredibly varied. It was very difficult to choose one among the many to show here.


See also   
http://frodeingehelland.blogspot.com/
and        http://frodeingehellanvekster.blogspot.com/


2010.09.06. Finnøy, Sandøy kommune, Møre og Romsdal.
62 48'7.55"N 6 30'24.07"E
Olympus E-620. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.