torsdag 24. mai 2012

THINK . .Ingen å leke med. Mye å tenke over. Da er en hengekøye ikke det verste en har, svingende langsomt, til ettertanken.

Nobody to play with. Much to think about. Then, a hammock isn't the worst to have, swinging slowly, with the afterthoughts.

1990.07. Øygården, Borøy, Tvedestrand.
58°35'10.18"N  9° 0'46.56"E
Minolta MD, Tamron 3,5/35-105

mandag 21. mai 2012

GREETINGS TO MOTORBOAT ASSOCIATION NEPTUN !


Denne plankeveggen har sett slik ut, så langt jeg vet, nøyaktig likedan i over 60 år. Riktignok har plakatene vekslet både i tilstedeværelse, plassering og innhold. Utseendet stemmer nok ikke helt med vår gjengse oppfatning av hvordan det bør se ut i en by.
Selv synes jeg det er er noe både trygt og hyggelig over dette i en verden i stadig økende endring.
Området tilhører en båtforening som standhaftig har holdt stand i et område hvor tomteprisene har skutt til hImmels for lenge siden. Nybyggene i nabolaget blir høyere og mer påkostet for hvert år.
Men foreningen holder stand. Livskvalitet er viktigere enn penger.
Heia båtforeningen Neptun!

This timber wall has, as long I know, been looking exactly the same for more than 60 years. Admittedly, the posters have changed, both in presence, location and content. It does reflect our perception of how it should look like in a city.
But myself, I think it looks like something both safe and enjoyable in a world in an ever-increasing transformation. The area belongs to a boat marina which stubbornly has held up in an area where the land prices have rocketed long ago. New buildings in the neighborhood is built higher and more costly every yearr.
But the boat are keeping their stand. Quality of life is more important than money.

Hurrah boat marina Neptun! 

2012.05.05. Møllendalsveien 12, Bergen.
60°22'45.66"N  5°20'19.46"E
Olympus E-P3. Olympus Zuiko D 1:4-5,6 / 40-150mm.

fredag 11. mai 2012

LITTLE MIRROR ON THE WALL . .Denne juvelerforretningen har knapt sin make. Interiøret er tro kopi av gemakker i Topkapi-palasset i Istanbul. Selv en last med norske pakketurister får et innslag av noe eventyrlig når de sees i et speil som dette.

There is hardly anything like this jewllery shop anywhere. The interior is a true copy of the chambers in Topkapi palace in Istanbul. Even a truck load with Norwegian tourists gets a flair of the sublime in a mirror like this.


2012.04.29. Antalya, Tyrkia.

Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.


See also :
http://frodeingehelland.blogspot.com/
and
http://frodeingehellanvekster.blogspot.com


torsdag 10. mai 2012

ROOM WITH A VIEW

Forfallet har en nesten uutømmelig uttrykksrikdom. Vinduet er det beskyttede rommets trygge forbindelse med verden utenfor. Dette vakthuset ved fyrtårnet Gelodynia er ikke lenger i bruk. Automatiseringen har overflødiggjort stedlig personale. Nå greier det seg med litt regelmessig linspuss og skifte av pærer.
Vask av vinduer i vakthuset er heller ikke lenger nødvendig.


Decay has a nearly unlimited richness in expression. The window is the protected room's safe connection with outside world. This gardhouse at the Gelodynia lighthouse is no longer in use. Automation has made in-house staff obsolete. Now some regular lens polishing and occational changing of bulbs will do . 

Washing the windows in the guard house is also no longer a necessity. 2012.04.30.  Gelodynia , Kapp Gelodynia, provinsen Antalya , Tyrkia.
36°12'39.56"N  30°24'14.73"E
Olympus E-620. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

tirsdag 8. mai 2012

GRASS


Den grafiske virkningen av disse aksene som bøyer seg over hverandre kaller på mange adjektiver. Og -å se vinden skape liv og bevegelse i dem er en opplevelse i seg selv som kan bringe tankene hen på vindens virkning en vannflate.

The graphical impact of these axs that bends over another call on many adjectives. And to see the wind create life and motion in them is an experience in itself that can bring ones mind to vaves in a water surface. 

2012.04.27. Pamukkale, Denizli, Tyrkia.
37°55'49.39"N 29° 7'23.29"E
Olympus E-620.  Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm. 

See also :

http://frodeingehelland.blogspot.com/
and
http://frodeingehellanvekster.blogspot.com
torsdag 3. mai 2012

CONTACT

Et vennlig blikk sier mer enn tusen gode formuleringer, trosser språkbarrièrer og skaper en relasjon som ikke noe diplomati kan erstatte. En fundamentalt fordomsløs velvillighet er grunnlaget.
Som for eksempel her.


A friendly glance says more than a thousand good phrases, defies language barriers and creates a contact that no diplomacy can replace. A fundamentally preconceptionless accommodation is the foundation.
As - for example - here. 


2012.04.28. Døgus, Tyrkia
Olympus E-620.  Zuiko Digital 3,5/ 70-300mm