tirsdag 21. august 2012

OUTDATED

Under den store nyttårsorkanen på vestlandskysten i 1992 ble store deler av vår bygningsarv feid på sjøen. Verst gikk det ut over de eldre bygningne, de som represensterte arven i vår kystkultur.

Men ennå står denne sjøboden og er i bruk som ly for bil, truck og fiskeredskaper. Men manglende vedlikehold viser at den har mistet sin betydning.

Under de store fiskeriene hadde sjøbodene en viktig rolle. Nå har fabrikkskipene overtatt. Fisken blir foredlet og frosset ned til havs. Hele produksjons- og distribusjonsmønsteret for fiskeriene er endret. Inntektsgrunnlaget for bygningene er borte.
Vedlikeholdskosnadene kan ikke lenger forsvares.

Om et tiår eller to er denne sjøboden borte for godt. Orkanene er ikke den største trusselen mot vår kystkulturelle arv.
Det er det endringene i kystkulturen selv som er selve årsaken - ikke orkanene.During the great new year hurrycane on the western coast in 1992, large parts of our building heritage  swept on the sea. Mainy the older buildings, those that represensted the legacy in our coastal culture.
But yet is this building is in use as refuge for cars, trucks and fishing gear.
But lack of maintenance shows that it has lost its meaning.
 

During the major fisheries storage and production houses played an important role. Now the factory wessels have taken over. The fish will be refined and frozen when still at sea. The entire production and distribution pattern for the fisheries is changed. The income basis for the buildings is gone. Maintainance costs can no longer be justified.

In about a decade or two is this building will be gone for good. Hurricanes are not the greatest threat to our cultural coastal heritage.
It is the changes in the coastal culture itself that is the main reason - not the hurricanes.2012.08.18. Toftesundholmen, Sandsøy. Sande, Møre og Romsdal.
62°14'45.05"N  5°29'14.51"E
Olympus E-30. Olympus M Zuiko digital 2,8/12-50mm


mandag 13. august 2012

SUNDAY TRIP

Dette er et parti av stien som leder til Molladalen på Sunnmøre, et av de mest populære turmålene for søndagsturer for familien. Her passerer folk i alle aldre, mødre med småbarn på skuldrene og fedre med tung opppakning. Et mindre klatreparti er sikret med kjetting ti lå holde seg i. Likevel, denne stien tillater ikke et eneste feiltrinn. Den som faller ned den bratte skråningen har ikke mange sjanser til å komme fra det uten alvorlige skader. Man må passere dette partiet både til og fra Molladalen. Alternativene er knapt tilstede.
Likevel går trafikken uten problemer langs denne stien i alle årstider, år etter år.

This is a lot of the path that leads to Molladalen in  Sunnmøre, one of the most popular sunday and weekend hiking targets for families. Here, people in all ages passes, parents with small children on their shoulders,  people with heavy backpacking. A smaller climb is secured with supporting bolts and chain. 
Anyway, this path does not allow a single mistake. Falling down the steep slope does not leave many chances to escape without serious injuries. Alternative options are hardly present. Still, traffic passes  without problems along this path in all seasons, year after year. 

2012.08.12. Molladalen. Ørsta, Møre og Romsdal.
62°18'41.68"N  6°18'5.88"E
Olympus E-P3. Olympus M Zuiko digital 3,5/12-50mmfredag 10. august 2012

MOMENT

I tungt, overskyet vær virker selv små solstreif oppløftende. I godt vær er derimot en enhver forandring en forverring. Slik som her. Et blekt streif av sol gjennom en liten revne i skylaget fikk oss til å stoppe opp og betrakte underet. Så gled det over og "halvmørket" senket seg over oss igjen.

In heavy, cloudy weather seems even small glimses of sunshine seem uplifting. In good weather, however,  any changes are to the worse. As here: A pale roam of sun through a small rift in the heavy clouds made us stop watching the wonder. Then the moment passed and 'half darkness' covered us up again.

2012.08.05. Mellia, Vatne, Møre og Romdal.
62°34'14.32"N  6°48'19.25"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.

tirsdag 7. august 2012

NOT LONG AGO - NOT FAR OFF

Det er bare i begynnelsen av august og luften er gått av sommeren for denne gangen.
Selv om temperaturene ikke er spesielt lave, så har blomstene i hovedsak sagt takk for seg for i år. Bildet er tatt to og en halv måned etter jul ifjor. Går vi til to og en halv måned før jul i år, så havner vi i nærheten av 15 oktober.
Ikke særlig lenge til.
Bildet er tatt fra hurtigbåten mellom Bergen og Selje. Identifiseringen er litt usikker. Men Ånnøya er en het kandidat.

It is only at the beginning of august and summer has passed its best for this time. Although temperatures are not particularly low, the flowers has more or less left the scenery. 
This picture was taken two and a half months after Christmas last year. If we count to two and a half months before Christmas this year, we end up close to 15th of October. Not very far away.
The picture was taken from the express boat between Bergen and Selje. Identification is somewhat uncertain. But Ånnøya is a hot candidate.

2011.03.13. Ånnøya, Flora, Sogn og Fjordane.
61°34'59.09"N  4°57'5.34"Ø
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0 / 70-300mm.

mandag 6. august 2012

OFF THE MAINROAD

Man skal ikke langt fra allfarveien for å finne fredelige pletter som dette.

One does not have to go far away from the mainroad  to find peaceful spots like there.

2012.08.05. Mellia, Vatne, Møre og Romdal.
62°34'14.32"N  6°48'19.25"E
Olympus E-30. Zuiko Digital 4,0 / 70-300mm.