tirsdag 25. september 2012

THE POOR SISTER OF ARTDette er en omvendt utgave av en triviell hverdagsdetalj uten betydning.  Fotografiet er etterbehandlet i fotobehandler og har mistet sin identitet som fotografi. Det er blitt et bilde i seg selv. Siden det er mer eller mindre ugjenkjennelig, griper det oss.  Det er ikke nødvendigvis et stykke kunst, men tilblivelseprosessen er beslektet med den tilsvarende skapelsesprosessen. Den som gir oss muligheten til å se, oppleve, reflektere og som appellerer til vår fantasi - som sådan, selve kunstens vesen.

This a inverted version of a trivial everyday life detail of no importance. The photograph has been post-processed and lost its identity as a photograph and become a picture in itself. Since it is more or less unrecognizable, it grasps our minds. It is not necessary a piece of  art, but the process is related to the process of creating art. It gives us the possibility to see, experience, wonder, reflect-  and  appeal to our imagination - as such, the very essence of art.

2012.09.24. Giske, Møre og Romsdal.
62°30'17.45"N  6° 2'52.41"E
Olympus E-30. Zuiko 3,5-6,3/ 18-180mm .

torsdag 20. september 2012

NIGHT ON THE GREAT FJORD
Storfjorden deler seg i tre grener: Hjørundfjorden, Geirangerfjorden og Tafjord. Bildet er tatt der Hjørundfjorden munner ut (ytterst til høyre i bildet).
Geirangerfjorden er det mest kjente og Hjørundfjorden er mer eller mindre ukjent på grunn av sparsomme kommunikasjoner og sparsom befolkning. Men på slutten av 1800-tallet var Hjørundfjorden et søkt turistmål for cruise-skip. Så ble fjorden glemt.
Men i disse dager er den gjenoppdaget. Nordgående hurtigrute har åpnet et daglig 9 timers cruise for
passasjenene til denne høyst dramatiske fjorden.

The Great Fjord (Storfjorden) parts in three branches: Hjørundfjorden (The Hjørund Fjord), Geirangerfjorden (The Geiranger Fjord) and the Tafjord. This is where Hjørundfjorden begins in the far right of the picture.
The Geiranger Fjord is the most famed and the Hjørund Fjord as practically unknown, due to being a dead end with scarse communications. But in the late 1800 it was a popular destination for cruise ships. Then it was forgotten.
But these days it has been rediscovered, the Hurtigruten, the coastal express from Bergen to Kirkenes, has launched a  dayly, 9 hours detour into this highly dramatic fjord.

2012.09.18. Storfjorden, Møre og Romsdal.
 62°22'45.08"N  6°13'8.89"E
Olympus E-30. Zuiko 4-6,3/70-300mm .

onsdag 12. september 2012

SPJELKAVIK RIVER


På mine små spaserturer passerer jeg dette stedet flere ganger for uken. Det er ikke det at jeg ikke legger merke til det, men det er aldri likt. Og noen ganger formelig overgår det seg selv. Da gjelder det å bevare stemningen fange atmosfæren med kameraet. Stort sett går det ikke.

On my short walks I am passing this place a few times every week. The case is not I never pay attention to it, but it always looks different. Some times it seems to surpass itself. Then I try to preserve the mood and catch the atmosphere with my camera. Usually it doesn't work.

2012.08.19. Spjelkavikelva, Ålesund. Møre og Romsdal.
62°27'52.87"N  6°22'58.83"E
Olympus E-30. Zuiko 4-6,3/70-300mm .