onsdag 26. desember 2012

TIME IS RUNNING OUT


Restene etter landbrukskulturen i Spjelkavika svinner hen. Dette er et utsnitt av den gamle driftsbygningen ved gartneriet på Gjerde, en av de få som ennå står.  Forfallet er langt kommet. Snart er det ingenting igjen som minner om at for femti år siden var det ennå flere gårdsbruk i drift på industristedet Spjelkavik. De fleste industrivirksomhetene har flyttet, gårdene er borte.
Men denne stabeisen står ennå og minner om det som engang var et viktig livsgrunnlag her, enn så lenge.

Remains of the rural culture in Spjelkavika is fading away. This is a cutout of the old barn at the gardening center at Gjerde, one of the few still remaining, The decay has reached the point of no return. Soon nothing will be left of what reminds us that fifty years ago there still were a few farms at the industrial site of Spjelkavik. Most of the industrial plants has moved to other places, the farms are history.
But this stubborn building is still there,  for so long, and reminds us of what not long ago was an important income basis for life here.

2012.12.24. Spjelkavik, Ålesund.
62°27'29.38"N  6°22'17.15"E
Olympus E-P3, Olympus M Zuiko Digital 3,5, 40-150mm


torsdag 6. desember 2012

DESOLATED FARM

Denne gården, Stokke, ble fraflyttet på femtitallet. Så ble den holdt i hevd om somrene som feriested og i den senere tid solgt som feriested. Gården er midt i Verdensarven på UNESCOS liste som omfatter Storfjorden og Geirangerfjorden. Vedlikeholdes den ikke, kan området miste sin status.

This farm, Stokke, was desolated in the fifties. It was maintained and used in the summertime of the former inhabitants. Then it was sold as a holiday site. The farm is in the middle of the World Heritage area of The Great Fjord and the Geirangerfjord. If not maintained, the may will looose its status.

2012.05.27. Storfjorden, Stranda kommune, More og Romsdal-
62°20'9.60"N  6°57'39.92"E
Olympus E-30. Zuiko 4-6,3/70-300mm.