søndag 27. januar 2013

COLD AND WARM

Barfrosten med rim på greinene og lav vintersol gir fine kontraster mellom  varme og kalde nyanser. Og en kan kjenne en svak varme fra solen.

Blackfrost with ice on the branches and low sun makes a nice contrast between warm and cold nuances. And one can feel a faint warmth from the sun.

2013.01.23. Lillevannet, Spjelkavik, Ålesund.
62°27'54.18"N  6°22'13.44"E
Olympus E-P3. M  Zuiko Digital 1/4 40-150mm.

torsdag 24. januar 2013

BLACKFROST

Solen når ikke hitned på fjorten dager ennå og kulden har bitt seg fast overalt. Skuret er alt annet enn varmt og koselig ettersom det er bygget av stålkonteinere, heldigvis ikke for folk - uten varmekilde. Helt passende for oppbevaring av entreprenørens redskaper.

The sun does not reach this place in another fourthnight an the cold has bitten itself firmly evertywhere. The house is anything but warm and cosy as it is built by steel containers, happily not for humans,, - with no heat source. Quite adequate for storing the contractor's utensils.

2013_01_23. Spjelkavik, Ålesund.
62°27'53.13"N 6°22'44.96"E
Olympus E-P3. Olympus Zuiko 3,5/12-50mm.