fredag 15. februar 2013

RURAL INTERIOR.Eldre, landlige interiører er ofte rike på fargeharmonier og dekor. Utgangspunktet er gjerne hensynet til renhold og vedlikehold. Men for et resultat!

Older, rural interiors er often rich in colour harmonies and deoratition. Initially it is based on cleaning and maintainance. But what a result!

See also: http://frodeingehelland.blogspot.com/
and http://frodeingehellanvekster.blogspot.com

2011.09.23. Nes, Seljord, Telemark.
59°25'35.04"N 8°45'10.05"E
Olympus E-30. Zuiko digital 2,8/12-60mm.torsdag 7. februar 2013

WINTER AT LITTLE LAKE

Kveldsolen lyser opp Vasstrandfjellet og gir denne virkningen av lys og mørke.

The last sunbeams of daylight touch the top of the Vasstrand mountain and give this effect of light and dark.

2013.02.06. Lillevannet, Spjelkavik, Ålesund.
62°27'54.18"N  6°22'13.44"E
Olympus E-P3. M  Zuiko Digital 1/3,5 12-50mm.

fredag 1. februar 2013

OLD FARMHOUSESGårdstun, nyfallen snø uten spor etter dyr eller mennesker. Ikke så rart. Det er lenge siden det bodde folk i husene som nå står på Sunnmøre museum. Her kan vi få inntrykk av levekår og bokvalitet. Men de slapp å fryse. Man fyrte og kokte med ved. Når huset først var oppvarmet holdte det godt på varmen. Gitt at det ikke var nevneverdig trekk, isolerte en slik tømmervegg tilsvarende en bindingsverksvegg med 10 cm mineralull. De tykke stokkene magasinerte varme slik at de avga varme om natten når ilden var slokket og døgnvariasjonene i innetemperaturen ble jevnet ut.

Farmyard, newly fallen snow with no traces of animals or people. Not so strange. It was long ago people lived in the houses, which now stands at Sunnmøre museum. Here we may get a good impression of their living conditions and quality of life. They did not have to freeze. The house was heated by open fire and so was the cooking.

When the houses was proper heated, it held the temperature very well. Given no noticeable draught, the timber walls insulated corresponding to a light timber wall insulated with 10 cm mineral wool.

The massive timber logs was a reservoir of heat at night when the fire was extinguished and thus leveled the day variations in the indoor temperature.

2013.02.01. Sunnmøre museum, Ålesund.
62°28'5.80"N  6°14'3.65"E
Olympus E-P3. M  Zuiko Digital 1/4 12-60mm.