fredag 11. oktober 2013

VAPOUR

Høstsolen fordamper fuktighet som er kondensert i løpet av natten. På dagtid kan det fremdeles være varme i solen og luften kan derfor oppta mer fuktighet.. Men de kalde nettene kondenserer den igjen. Denne prosessen er mer synlig om høsten på grunn av de store døgnvariasjonene i temperaturen på denne tiden av året.
Og det skaper flotte motiver.

Autumn sun vapourizes humidity condensed during the night. In the daylight it is still some warmth in the sunlight and the air can keep more humidity. But the cold autumn night condenses it again. This process is more visible in the autumn because of the greater temperature difference between night and day this time of the year.
And it makes great scenes.

2013.10,11. Valldal, Nordal kommune, Møre og Romsdal.
62°19'45.58"N  7°19'36.68"E
Pentax X-5. G. Pentax 3,1-5,6/22-580mm