søndag 9. mars 2014

STREET ART OR DECAY?

HALF TIMBERED BRICK

OLD FACTORY WALL

Ettersom elektrisk lys ble mer tilgjengelig og rimeligere, ble vindusåpningene overflødige og gjenmurt og pusset. Men pusskvaliteten var dårligere enn den opprinnelige, og absorberte mer fuktighet og ga grobunn for mosevekst - og falt delvis av.
Det det skal ikke mer til  for å gjøre en amatørfotograf glad.

As electric light became more accessible and less expensive, the window openings became obsolete and rebricked and plastered. But the plaster quality was inferior to the original, absorbed more moisture and provided fertile ground for moss growth - and partly fell off.
It is just adequate to make an amateur photographer happy.


2014.02.04. Frysja, Oslo.
59 55'32.48"N   10 45'12.86"E
Olympus OMD E M-1. Olympus M. Zuiko Digital 1/2,8 12-40mm.

torsdag 6. mars 2014

TWO FLATS

Det blå skumringslyset fremhever det varme lyset lyset i vinduene. Fra en leiegård i Waldemar Thranes gate i Oslo.

The blue light in the dawn enhances  the warm light in the windows. From a block in Waldemar Thranes gate in Oslo.

2014.02.04. Waldemar Thranes gate, Oslo.
59 55'40.18"N   10 44'57.14"E
Olympus OMD E M-1. Olympus M. Zuiko Digital 1/2,8 12-40mm.

torsdag 27. februar 2014

COLORFUL BOATSHED

Alle trevegger må males om de skal vare. Man tar det som er for hånden - som her. Og resultatet overgår enhver designers forslag.

All timberclad walls has to be painted to last. One takes the paint being at hand - as here. And the result exeeds any designers suggestion.

2014.02.16. Nesholmen, Spjelkavik, Ålesund kommune, Møre og Romsdal 
62 27'19.61"N 6 21'0.27"E
Olympus OMD E M-1. Zuiko Digital 2,8/ 50-200mm.

fredag 14. februar 2014

EARLY SPRING
Våren nærmer seg. I midten av februar er Lillevannet fremdeles dekket av solid is. Men ved elveosene er det åpendt vann. Toppendene er livilige og urolige med strittende hodefjær.

Spring is clorsing in. In the mid February The Little Lake is still covered with thick ice. But at the rivermouths there is open water. The tufted ducks are unquiet and agile and their head feathers are erected.

2014.02.14. Lillevannet, Spjelkavik, Ålesund kommune, Møre og Romsdal 
62°27'54.05"N 6°22'8.31"E
Olympus OMD E M-1. Zuiko Digital 2,8/ 50-200mm.

tirsdag 14. januar 2014

FARMHOUSE DOORGammel dør i gårdshus i et tun på på, Bjørke, som skriver seg fra midten av 1500-tallet.

An old farmhouse door in an outbuilding in a farmayard at Bjørke,  that dates from the middle of 1500.

2014.01.12. Bakketunet, Bjørke, Ørsta, Møre og Romsdal.
62° 6'25.02"N   6°33'51.36E
Olympus OMD E M-1. Olympus M. Zuiko Digital 1/2,8 12-40mm.

mandag 13. januar 2014

COLOURFUL WINTER

Når den fargesprakende høsten er over, virker landskapet grått og trist. Men ser man nøyere etter er det faktisk mer fargerikt enn om sommeren, mens trærne er dekket av grønnsvær. Løvtrærnes grener fremviser et vidt spekter av farger fra oker til caput mortuum, og nåletrærne fra varmt mellomgrønt til dyp, fløyelsaktig svart-grønt. Et lett snøfall - slik som her - fremhever det hele.

When the colour-sparkling autum is over, the landscape looks grey and dull. But if you look closer there are more colours in winter time than in the summer when the green leaves cover the trees. The branches of the deciduous trees show a wide array of colors from ochre to caput mortuum, and the
conifers from warm, medium green to deep velvet blue-black. A light touch of snow, like here, enhances it all.


2014.01.12. Bjørke, Ørsta, Møre og Romsdal. 
62 6'12.07"N 6 32'46.21"E
Olympus OMD E-M1 Olympus Zuiko 2,8/50-200mm.

lørdag 4. januar 2014

BACKLIGHT AT THE HARØY FJORD

Fyrlykter i fjordene og langs kysten gjør navigering om natten enkel og trygg. De fargede sektorene lyktene angir gjør det enkelt å fastslå egen posisjon på kartet. Men man må vite hvilke lykter som er hvilke. Når man ser det farget lyset fra to fyrlykter vet man at man finner seg der hvor de to sektorene krysser.
Det er enkelt og sikkert.
Her befinner jeg meg i rød sektor fra fyrlykten på bildet.

Lanterns in the fjords and along the coast makes navigating very safe at night. The colored sectors they project makes it easy to etablish the position on a map. But one have to know which lantern is which. When one see colored light from two lanterns, one is positioned in the area where they cross.
It is simple and safe.
Here I am in red sector of the lantern on the picture.

2006.09.23._Raudholmen Lykt, Harøyfjorden, Haram kommune, Møre og Romsdal.
62 38'14.61"N6 23'55.55"E
Minolta DiMAGE 7i. Minolta APO 2,8/7,2-50,8mm

onsdag 1. januar 2014

SHIFTING WEATHER IN GULEN


På kysten ser vi mer av himmelen  enn lenger inne i landet på grunn av de flate omgivelsene .Dermed kan himmelen by på imponerende scenerier. På kysten er det også temperaturforskjeller mellom land og sjø som påvirker været. Om vinteren er sjøen varmere en temperaturen på land, om sommeren er sjøen kaldere, temperaturforskjeller som påvirker været.Og solen, skyene og nedbør lager flotte scener.

At the coast we see more of the sky than innland due to the flat environments. Therefore the sky can display impressive sceneries. And the coast is also an area for temperature differences which affect the weather; The sea is warmer in the winter and colder in the summer. And the clouds, the sun and precipitation make great scenes.

2010.10.20. Gulen, Sogn og Fjordane
60 53'39.67"4 50'4.87"E
Olympus E-30. Zuiko digital 2,8/12-60mm.