tirsdag 14. januar 2014

FARMHOUSE DOORGammel dør i gårdshus i et tun på på, Bjørke, som skriver seg fra midten av 1500-tallet.

An old farmhouse door in an outbuilding in a farmayard at Bjørke,  that dates from the middle of 1500.

2014.01.12. Bakketunet, Bjørke, Ørsta, Møre og Romsdal.
62° 6'25.02"N   6°33'51.36E
Olympus OMD E M-1. Olympus M. Zuiko Digital 1/2,8 12-40mm.

mandag 13. januar 2014

COLOURFUL WINTER

Når den fargesprakende høsten er over, virker landskapet grått og trist. Men ser man nøyere etter er det faktisk mer fargerikt enn om sommeren, mens trærne er dekket av grønnsvær. Løvtrærnes grener fremviser et vidt spekter av farger fra oker til caput mortuum, og nåletrærne fra varmt mellomgrønt til dyp, fløyelsaktig svart-grønt. Et lett snøfall - slik som her - fremhever det hele.

When the colour-sparkling autum is over, the landscape looks grey and dull. But if you look closer there are more colours in winter time than in the summer when the green leaves cover the trees. The branches of the deciduous trees show a wide array of colors from ochre to caput mortuum, and the
conifers from warm, medium green to deep velvet blue-black. A light touch of snow, like here, enhances it all.


2014.01.12. Bjørke, Ørsta, Møre og Romsdal. 
62 6'12.07"N 6 32'46.21"E
Olympus OMD E-M1 Olympus Zuiko 2,8/50-200mm.

lørdag 4. januar 2014

BACKLIGHT AT THE HARØY FJORD

Fyrlykter i fjordene og langs kysten gjør navigering om natten enkel og trygg. De fargede sektorene lyktene angir gjør det enkelt å fastslå egen posisjon på kartet. Men man må vite hvilke lykter som er hvilke. Når man ser det farget lyset fra to fyrlykter vet man at man finner seg der hvor de to sektorene krysser.
Det er enkelt og sikkert.
Her befinner jeg meg i rød sektor fra fyrlykten på bildet.

Lanterns in the fjords and along the coast makes navigating very safe at night. The colored sectors they project makes it easy to etablish the position on a map. But one have to know which lantern is which. When one see colored light from two lanterns, one is positioned in the area where they cross.
It is simple and safe.
Here I am in red sector of the lantern on the picture.

2006.09.23._Raudholmen Lykt, Harøyfjorden, Haram kommune, Møre og Romsdal.
62 38'14.61"N6 23'55.55"E
Minolta DiMAGE 7i. Minolta APO 2,8/7,2-50,8mm

onsdag 1. januar 2014

SHIFTING WEATHER IN GULEN


På kysten ser vi mer av himmelen  enn lenger inne i landet på grunn av de flate omgivelsene .Dermed kan himmelen by på imponerende scenerier. På kysten er det også temperaturforskjeller mellom land og sjø som påvirker været. Om vinteren er sjøen varmere en temperaturen på land, om sommeren er sjøen kaldere, temperaturforskjeller som påvirker været.Og solen, skyene og nedbør lager flotte scener.

At the coast we see more of the sky than innland due to the flat environments. Therefore the sky can display impressive sceneries. And the coast is also an area for temperature differences which affect the weather; The sea is warmer in the winter and colder in the summer. And the clouds, the sun and precipitation make great scenes.

2010.10.20. Gulen, Sogn og Fjordane
60 53'39.67"4 50'4.87"E
Olympus E-30. Zuiko digital 2,8/12-60mm.