søndag 9. mars 2014

OLD FACTORY WALL

Ettersom elektrisk lys ble mer tilgjengelig og rimeligere, ble vindusåpningene overflødige og gjenmurt og pusset. Men pusskvaliteten var dårligere enn den opprinnelige, og absorberte mer fuktighet og ga grobunn for mosevekst - og falt delvis av.
Det det skal ikke mer til  for å gjøre en amatørfotograf glad.

As electric light became more accessible and less expensive, the window openings became obsolete and rebricked and plastered. But the plaster quality was inferior to the original, absorbed more moisture and provided fertile ground for moss growth - and partly fell off.
It is just adequate to make an amateur photographer happy.


2014.02.04. Frysja, Oslo.
59 55'32.48"N   10 45'12.86"E
Olympus OMD E M-1. Olympus M. Zuiko Digital 1/2,8 12-40mm.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar